Amendment

NEN 6066:1991/A1:1997 nl

Determination of the smoke production during fire of building products

  • This norm is withdrawn since 11-10-2017

24,00 26,16 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 6
Committee Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen
Published on 01-05-1997
Language Dutch
NEN 6065 en 6066 zijn vervangen door de teststandaarden (zoals omschreven) in de EN 13501-1. In dit wijzigingsblad voor NEN 6066 is het correctieblad van maart 1991 opgenomen. De daaruit overgenomen correcties zijn in de marge gemerkt met (C1). Heeft tot doel de aansluiting van NEN 6066 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm moeten vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met de toevoeging van een hoofdstuk "Normatieve verwijzingen" aan het hoofdstuk "Onderwerp en toepassingsgebied", een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage D is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 13.220.50
Dutch title Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties)
English title Determination of the smoke production during fire of building products
Replaces
Changes

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket