Amendment

NEN 6071:1991/A1:1997 nl

Determination by calculation of the fire resistance of building elements - Concrete structures

  • This norm is withdrawn since 01-01-2002

24,00 26,16 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 8
Committee TGB Betonconstructies
Published on 01-05-1997
Language Dutch
Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 6071 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met toevoeging van een hoofdstuk "Normatieve verwijzingen" een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage B is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinning vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 13.220.50
91.080.40
Dutch title Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Betonconstructies
English title Determination by calculation of the fire resistance of building elements - Concrete structures
Replaced by
Changes

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket