Standard

NEN 6645:2005 nl

Water - Sample preparation for the photometric determination of the sum of the contents of ammoniacal and organically bound nitrogen and of the total content of phosphorus compounds by continuous flow analysis - Digestion with sulfuric acid and potassium sulfate

24,00 29,04 Incl BTW

About norm

Status Current
Number of pages 7
Committee Anorganische parameters
Published on 01-01-2005
Language Dutch

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Deze norm beschrijft een methode voor de voorbehandeling van watermonsters met zwavelzuur en kaliumsulfaat. Bij deze monstervoorbehandeling worden stikstof- en fosforverbindingen zo omgezet dat in hetzelfde monster zowel een fotometrische bepaling van de som van de gehalten aan de ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens NEN 6646, als van het totale gehalte aan fosforverbindingen volgens NEN-ISO 15681-2, met een doorstroomanalysesysteem mogelijk is. De norm is bedoeld te worden toegepast bij het onderzoek van alle soorten water met een gehalte aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof van ten minste 0,05 mg/l aan N en met een totaal gehalte aan fosforverbindingen van ten minste 0,01 mg/l aan P.

Details

ICS-code 13.060.50
Dutch title Water - Monstervoorbehandeling voor de fotometrische bepaling van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof en van het totale gehalte aan fosforverbindingen met een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur en kaliumsulfaat
English title Water - Sample preparation for the photometric determination of the sum of the contents of ammoniacal and organically bound nitrogen and of the total content of phosphorus compounds by continuous flow analysis - Digestion with sulfuric acid and potassium sulfate
Replaces

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket