Standard

NEN 6965:2005 nl

Environment - Analyses of selected elements in water,eluates and destruates - Atomic absorption spectrometry with flame technique

Fully inclusive:

32,00 38,72 Incl BTW

About norm

Status Current
Number of pages 17
Committee Milieukwaliteit
Published on 01-12-2005
Language Dutch

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Deze norm beschrijft de methode van atomaire absorptiespectrometrie met vlamtechniek (FAAS) voor de bepaling van het gehalte aan de volgende elementen: aluminium (Al), antimoon (Sb), arseen (As), barium (Ba), beryllium (Be), bismuth (Bi), borium (B), calcium (Ca), cadmium (Cd), cerium (Ce), cesium (Cs), chroom (Cr), kalium (K), kobalt (Co), koper (Cu), lithium (Li), lood (Pb), magnesium (Mg), mangaan (Mn), molybdeen (Mo), natrium (Na), nikkel (Ni), rubidium (Rb), seleen (Se), silicium (Si), strontium (Sr), telluur (Te), tin (Sn), titanium (Ti), ijzer (Fe), vanadium (V), zilver (Ag) en zink (Zn). De norm is van toepassing op water, eluaten en destruaten die zijn verkregen na voorbehandeling en/of ontsluiting van het oorspronkelijke monster. Hanteer hiervoor de koepelnorm voor de desbetreffende oorspronkelijke matrix: NEN 6950 voor bodem, waterbodem en (zuiverings)slib; NEN 6951 voor buitenlucht; NEN 6952 voor vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen, afvalstoffen en eluaten en NEN 6953 voor water. De bepalingsgrens is onder andere afhankelijk van de gebruikte apparatuur, de matrixsamenstelling van de meetoplossing en de analyse-omstandigheden. In het algemeen kunnen, gestoorde metingen uitgezonderd, elementgehalten worden bepaald van 0,1 mg/l tot 100 mg/l. Na verdunning van het watermonster of de waterige oplossing kunnen ook hogere concentraties aan elementen worden gemeten.

Details

ICS-code 13.030.01
13.040.01
13.060.50
13.080.10
Dutch title Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie met vlamtechniek
English title Environment - Analyses of selected elements in water,eluates and destruates - Atomic absorption spectrometry with flame technique
Replaces
Changed by

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket