Standard

NEN 7345:1995 nl

Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Leaching tests - Determination of the leaching of inorganic components from buildings and monolitic waste materials with the diffusion test

  • This norm is withdrawn since 28-04-2015

32,00 38,72 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 20
Committee Milieukwaliteit
Published on 01-03-1995
Language Dutch

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

ZIE NEN 7375 - Voor een specificatie van de materialen waarmee ervaring is opgedaan met de uitvoering van de diffusieproef en/of waarvoor de toepasbaarheid van de diffusieproef is getoest in een ringonderzoek volgens NEN-ISO 5725 en waarvan de precisie in termen van herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid is beschreven, wordt verwezen naar NEN 7340 en bijlage A. De diffusieproef heeft als doel de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen te stimuleren, als functie van de tijd over een periode van 64 dagen. In de proef worden de aard en eigenschappen van de te onderzoeken materiaalmatrix bepaald door een proefstuk daarvan in zijn geheel in de uitloogvloeistof (aangezuurd water) te plaatsen en op gezette tijden het eluaat te verversen. De concentraties van de uitgeloogde componenten in de successievelijk verkregen eluaatfracties worden gemeten. De pH-waarde waaronder de uitloging plaatsvindt, wordt opgelegd door het materiaal zelf. Op basis van de resultaten van de diffusieproef kan zowel per fractie als cumulatief de uitgeloogde hoeveelheid per oppervlakte-eenheid van elke geanalyseerde component worden berekend. Uit het verloop van de afgifte van componenten in de tijd kunnen parameters worden afgeleid, waaronder de mate van oppervlakteafspoeling en de effectieve diffusiecoëfficiënt, waarmee de uitloging op langere termijn kan worden geschat.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Dutch title Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met de diffusieproef
English title Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Leaching tests - Determination of the leaching of inorganic components from buildings and monolitic waste materials with the diffusion test

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket