Standard

NEN 7375:2004 nl

Leaching characteristics - Determination of the leaching of inorganic components from moulded or monolitic materials with a diffusion test - Solid earthy and stony materials

49,00 59,29 Incl BTW

About norm

Status Current
Number of pages 39
Committee Milieukwaliteit
Published on 01-01-2004
Language Dutch

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

NEN 7375 beschrijft een diffusieproef voor de bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische grond- en steenachtige materialen. Voor een specificatie van de materialen waarmee ervaring is opgedaan met de uitvoering van een vergelijkbare diffusieproef en waarvoor de toepasbaarheid van die diffusieproef is getoetst in een ringonderzoek en waarvan de precisie in termen van herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid is beschreven, wordt verwezen naar Ontw. NEN 7370. De diffusieproef is niet geschikt voor materialen die in oplossing gaan tijdens de uitvoering van de proef. Hiervoor zijn in de norm criteria opgenomen. Voor bouwmaterialen en afvalstoffen was in 1995 al de diffusieproef volgens NEN 7345 ontwikkeld. De belangrijkste verschillen tussen deze twee normen wordt in bijlage B toegelicht. Omdat momenteel in CEN/TC 292 normen voor diffusieproeven voor afvalstoffen worden ontwikkeld zal NEN 7345 niet meer worden herzien.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Dutch title Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste grond- en steenachtige materialen
English title Leaching characteristics - Determination of the leaching of inorganic components from moulded or monolitic materials with a diffusion test - Solid earthy and stony materials
Replaces

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket