Standard

NEN 7506:2011 nl

Inspection and maintenance of hoists for the transfer of patients

32,00 34,88 Incl BTW

About norm

Status Current
Number of pages 21
Published on 01-02-2011
Language Dutch
Deze norm beschrijft regels en afspraken voor het bewaken van de kwaliteit van patiëntentilliften gedurende de levensduur. Dit omvat het periodiek inspecteren en onderhouden van patiëntentilliften en lichaamsondersteuningen voor een doelmatig en veilig gebruik. De patiëntentilliften moeten voldoen aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (93/42/EEG). Wet op de medische hulpmiddelen. Besluit Medische Hulpmiddelen

Details

ICS-code 11.040.01
11.180.10
Dutch title Inspectie en onderhoud van patiëntentilliften
English title Inspection and maintenance of hoists for the transfer of patients
Replaces

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket