Standard

NEN 7513:2010 nl

Health informatics - Recording actions on electronic patient health records

  • This norm is withdrawn since 18-05-2018

0,00 0,00 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 38
Committee Informatievoorziening in de zorg
Published on 01-07-2010
Language Dutch

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Het patiëntdossier vormt een wezenlijk onderdeel van de veilige zorg aan de patiënt. Voor veilige zorg is het essentieel dat gegevens in het dossier integer zijn. Daarbij bevat het dossier in de aard van de registratie zeer privacygevoelige gegevens. Om deze twee redenen, vastgelegd in wettelijke bepalingen, is het van belang te allen tijde te kunnen achterhalen wie toegang heeft gehad tot het dossier, volgens welke regels hij die toegang heeft gekregen en welke acties hij daarop heeft uitgevoerd. De in deze norm beschreven logging voorziet in de stelselmatige geautomatiseerde registratie van gegevens rond de toegang tot het patiëntdossier, die controle van de rechtmatigheid ervan mogelijk maakt. Deze norm biedt zorgaanbieders aanwijzingen voor het loggen en gebruik van de logging om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en levert ontwikkelaars van informatiesystemen een aantal eisen waaraan hun systemen zullen moeten voldoen. Op zorgverleners rust een dossierplicht. Patiënten moeten worden geïnformeerd en hebben recht op inzage in het dossier waarin de gegevens over hun behandeling zijn gedocumenteerd. Wanneer, zoals meestal het geval is, verschillende zorgverleners op verschillende momenten bij de zorg aan een patiënt worden betrokken, vormt het dossier een van de schakels in de communicatie. In het kader van deze norm wordt onder een elektronisch patiëntdossier de totale verzameling verstaan van alle elektronisch vastgelegde gegevens die de zorg en medische en paramedische behandeling van een bepaalde persoon documenteren. Een elektronisch patiëntdossier in deze zin zal dus meestal delen omvatten die op verschillende tijdstippen, in verschillende systemen, door verschillende personen zijn vastgelegd. In deze norm wordt hiervoor het begrip 'informatiedomein' gebruikt.

Details

ICS-code 35.240.80
Dutch title Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patientdossiers
English title Health informatics - Recording actions on electronic patient health records
Replaces
Replaced in future

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket