Standard

NPR 5272:2003 nl

Noise control in buildings - Guidelines for the application of the prediction method for the sound insulation of facades according to NEN-EN 12354-3

Fully inclusive:

49,00 59,29 Incl BTW

About norm

Status Current
Number of pages 51
Committee Geluidwering in gebouwen
Published on 01-01-2003
Language Dutch

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Deze praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen voor het praktisch en betrouwbaar toepassen van de rekenmethode voor de geluidwering van de gevel, uitgevoerd conform NEN-EN 12354-3. De praktijkrichtlijn is van toepassing op alle gebouwen. In diverse regelingen worden of indirect eisen gesteld aan de geluidwering door de gevel, de uitwendige scheidingsconstructie van een gesloten verblijfsruimte of verblijfsgebied. De geluidwering van gevels kan in bestaande situaties worden berekend aan de hand van de akoestische eigenschappen van de samenstellende geveldelen en de ontwerpgegevens van de desbetreffende situatie. De desbetreffende rekennorm is echter vrij technisch van aard en laat bovendien nog verschillende benaderingen toe. Deze Nederlandse praktijkrichtlijn beoogt praktische aanwijzingen te geven over de betrouwbare toepassing van de rekenmethode in het kader van de bestaande regelingen voor de Nederlandse situatie.

Details

ICS-code 91.120.20
Dutch title Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3
English title Noise control in buildings - Guidelines for the application of the prediction method for the sound insulation of facades according to NEN-EN 12354-3
Replaces
Changed by

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket