Standard

NTR 3216:2018 nl

Sewerage inside dwellings - Guide for design and construction

184,00 200,56 Incl BTW

About norm

Status Current
Number of pages 324
Committee Gebouwriolering
Published on 01-03-2019
Language Dutch
Deze publicatie is bedoeld als hulpmiddel voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van riolering van bouwwerken. Zij vormt onder meer een toelichting op NEN 3215 'Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen', uitgave 2018 en geeft aanvullende informatie over methoden, toe te passen materialen en/of producten. NTR 3216 geeft uitleg over hoe NEN 3215 voor de gebouwriolering het best kan worden geïnterpreteerd en bevat aanvullende prenormatieve onderwerpen die bij gebleken functioneren in een volgende herziening van de norm kunnen worden opgenomen. Daarnaast zijn ook aanwijzingen opgenomen omtrent ontwerp, uitvoering en beheer van de buitenriolering tot aan de perceelgrens. De verwijzingen in deze publicatie naar NEN 3215 zijn, evenals de bepalingsmethoden in NEN 3215, telkens geldig voor riolering van bouwwerken en/of gedeelten van bouwwerken. NTR 3216 geeft toelichting op de uitgangspunten bij het ontwerp en de uitvoering van riolering van bouwwerken binnen de perceelgrens en aanwijzingen voor de volgende zaken: - Het bepalen van de maatgevende afvoer; - Het toepassen van ontwerpmiddellijnen; - Het leidingbeloop; - De dimensionering van systemen;  De aanleg van systemen; - Het beheer, onderhoud en de inspectie van systemen. De normsubcommissie 351 165 21 'Riolering van bouwwerken en waterkringlopen binnen perceelsgrenzen' heeft vastgesteld dat bij een correcte toepassing van deze publicatie en de daarin opgenomen richtlijnen en aanwijzingen die betrekking hebben op NEN 3215 (middels verwijzingen aangegeven), is voldaan aan NEN 3215-2018. De vorige uitgaven van NTR 3216 (t/m 2012) vervallen daardoor voor nieuwbouw en zijn ingetrokken.

Details

ICS-code 23.040.01
91.140.80
Dutch title Riolering van bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en beheer
English title Sewerage inside dwellings - Guide for design and construction
Replaces

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket