Standard

NVN 2443:1996 nl

Off-street and multi-storey car parks

  • This norm is withdrawn since 01-04-2000

66,00 71,94 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 88
Published on 01-04-1996
Language Dutch
Geeft functionele en prestatie-eisen voor parkeerterreinen en parkeer- en stallinggarages voor personenauto's, De parkeerterreinen en de parkeer- en stallinggarages zijn bestemd voor audo's die vallen binnen de definitie van de maatgevende auto met een massa, inclusief de lading, tot 2500 kg volgens bijlage A. Voor de stallinggarages kunnen minder stringente eisen van toepassing zijn. In de desbetreffende paragrafen is aangegeven waar er afwijkingen mogelijk zijn van de eisen voor parkeergarages. Naast eisen zijn in deze voornorm aanbevelingen voor het beheer van parkeerruimten opgenomen waaronder aspecten als sociale veiligheid en parkeerapparatuur. De voornorm is niet van toepassing op parkeer- en stallinggarages met een capaciteit van minder dan 20 auto's. De voornorm is verder niet van toepassing op: - garages en herstelinrichtingen voor motorvoertuigen als bedoeld in NEN 3122. - garages en voorzieningen met mechanische transportmogelijkheden voor auto's. De voornorm is bedoeld voor betrokkenen bij de totstandkoming van parkeerterreinen en parkeergarages zoals locale overheid, projectontwikkelaar, architect, ontwerper, opdrachtgever; beheerder, belegger, voorschrijvende an controlerende instantie. Bij het toepassen van de normtoets wordt ervan uitgegaan, dat de locatiekeuzen en de planologische situering van de parkeervoorziening door de bevoegde instanties zijn vastgelegd.

Details

ICS-code 91.040.99
Dutch title Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages
English title Off-street and multi-storey car parks
Replaced by

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket