ATEX - Ontplofbare atmosfeer

In Nederland vallen ongeveer veertigduizend elektrotechnische installaties onder de Europese regelgeving op het gebied van explosieveiligheid en de bijbehorende geharmoniseerde normen.

En dat zijn alleen nog maar de installaties in industriële ondernemingen waarvan overduidelijk is dat er een kans bestaat op explosies door gassen of op wervende stoffen, zoals tankstations of opslag van gasflessen.

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat scherper toezien op de veiligheid van elektrotechnische installaties in explosiegevaarlijke omgevingen.

Vanaf 1 juli 2003 moeten organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat voldoen aan de ATEX 137 richtlijn (richtlijn 1999/92/EG). Een andere richtlijn is de ATEX 95 richtlijn (richtlijn 94/9/EG), deze richtlijn is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.

Voor de gevarenzone-indeling zijn NPR 7910-1 en NPR 7910-2 van toepassing.

Leergang: ‘ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid’

Leren hoe u ontsteekbronnen kunt voorkomen en beheersen...
Lees meer en direct inschrijven »

ATEX 137 - Arboregelgeving

De ATEX 137-richtlijn (1999/92/EG) geeft minimumvoorschriften voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers die in explosie gevaarlijke atmosferen werkzaam zijn. De werkgever is volgens deze richtlijn verplicht een explosieveiligheidsdocument op te
stellen. Ook de gevarenzone-indeling komt in ATEX 137 aan de orde. De omvang van de te nemen maatregelen is op deze indeling gebaseerd. In Nederland is ATEX 137 geïmplementeerd in de Arbowet en het Arbobesluit.

ATEX 95 - Regelgeving voor producten

Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen, moeten voldoen aan de ATEX 95-richtlijn (94/9/EG). Deze richtlijn heeft als
doel het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten te bevorderen en regelt de CE-markering van deze categorie producten. In Nederland is de richtlijn geïmplementeerd in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel.

ATEX onderwerpen
• Wat is explosiegevaar? • Europese wetgeving
• Nederlandse wetgeving • Toepassingen van de normen
• Voldoen aan ATEX 95 • ATEX-pakketen: normen online
• Interessante links • Een kort overzicht van richtlijn 2011/65/EU (RoHS)

Eerder door u bekeken

Zelf invloed uitoefenen op normen kan door zitting te nemen in een normcommissie en in een Europese en/of inter nationale werkgroep. Het biedt u mogelijkheden om de ontwikkelingen binnen uw vakgebied op de voet te volgen.

Lees meer over NEC 31

Contact NEC 31 - Elektrisch materieel ivm ontploffingsgevaar

Heeft u belangstelling voor het normalisatiewerk op het gebied van ATEX?
Neem dan contact op met Johan van Velthoven

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194