Publicatie ISO 20400 ’Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen’

18-05-2017 Vandaag is NEN-ISO 20400 gepubliceerd. Deze internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen zal wereldwijd een rol gaan spelen. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn.

Lees meer

NEN zoekt experts voor normen HR

03-05-2017 NEN werkt op internationaal gebied samen met collega’s aan normen voor human resource management. Extra hulp is daarbij welkom. NEN zoekt dan ook HR professionals die zowel op nationaal als internationaal niveau willen meedenken over de nieuwe normen en praktijkrichtlijnen voor HR.

Lees meer

Europees programma veiliger werken

03-05-2017 Meer dan honderdduizend Europese werknemers krijgen jaarlijks de diagnose kanker doordat zij op het werk zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Om organisaties te helpen het werk veiliger te maken, is het Europese programma Roadmap on Carcinogens opgezet.

Lees meer

Derde Week van de RI&E

03-05-2017 De derde Week van de RI&E vindt van 12-16 juni plaats. Veilig en gezond werken staat dan centraal, met als basis de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs houden speciale activiteiten om ondernemers te verleiden om actief aan de slag te gaan met de RI&E.

Lees meer

Inspectie waarschuwt voor gasmaskers met asbestfilters

03-05-2017 Gasmaskers met filterblikjes uit het voormalig Oostblok kunnen asbestvezels bevatten. Asbestvezels vormen bij inademing een risico voor de gezondheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt om de filterblikjes, waarin de asbest kan zitten, niet te openen en zeker niet met de maskers te gebruiken.

Lees meer

Voorstel Arbobesluit gewijzigd

03-05-2017 De nieuwe Arbowet gaat op 1 juli van dit jaar in. Naar aanleiding van de internetconsultatie in december 2016 zijn er een paar zaken gewijzigd in het voorstel voor het Arbobesluit. Dat meldde onlangs het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees meer

Basis duurzame inzetbaarheid in (beroeps)onderwijs

03-05-2017 De Directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil dat iedereen tot aan zijn pensioen vitaal en gezond werkt. Daarom stimuleert G&VW werkgevers om samen met werknemers maatregelen te nemen over gezond en veilig werken.

Lees meer
Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 234

bi@nen.nl