57 gasinstallatieongevallen in 2013

11-09-2014 Het instituut Kiwa Technology heeft in 2013 in totaal 57 ernstige gasinstallatieongevallen geregistreerd. Vergiftiging met koolmonoxide maakte de meeste slachtoffers.

Uit het jaarrapport 2013 dat Kiwa opmaakte voor Netbeheer Nederland blijkt dat er als gevolg van de 57 gasinstallatieongevallen 3 doden vielen. Er raakten ook nog eens 180 mensen gewond, van wie 99 zwaar. Onder deze gasinstallatieongevallen vallen de ongevallen die het gevolg zijn van het gebruik van aardgas, dan wel het vrijkomen van aardgas uit de gasinstallatie. Het heeft in alle gevallen dus betrekking op ongevallen met aardgas na de gasmeter.


Koolmonoxidevergiftiging

In 47 van de in totaal 57 ongelukken was er sprake van een vergiftigingsongeval. Verreweg de meeste slachtoffers, 1 dode en 172 gewonden, vielen door vergiftiging met koolmonoxide. De belangrijkste oorzaak van deze ongevallen is volgens Kiwa een defect van een toestel of een vervuild toestel. In 2013 is dit 29 maal geregistreerd.

Vergiftiging met koolmonoxide is in de periode 2003 t/m 2013 sowieso de oorzaak van de meeste slachtoffers. Dat was eerder dit jaar voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid reden om een onderzoek te starten naar ongevallen met koolmonoxide in Nederland. Het onderzoek richt zich met name op ongevallen met koolmonoxide in de huiselijke kring.


Losliggende rookgasafvoer

Kiwa signaleert in haar jaarrapport ook dat bij steeds meer incidenten de losliggende rookgasafvoer oorzaak is van een gasongeval. In 2013 is 6 maal een defect van het rookgasafvoersysteem geregistreerd. Bekend is dat achterstallig onderhoud van open en afvoerloze toestellen, vaak in combinatie met onvoldoende ventilatie de meest voorkomende oorzaken vormen voor vergiftigingsongevallen.


Gesloten toestellen

Ook gesloten (nieuwe) toestellen kunnen volgens het instituut een gevaarlijke situatie opleveren
wanneer het afvoersysteem defect is. ‘Bij een gesloten toestel kan een losliggende
rookgasafvoer ervoor zorgen dat het toestel, door recirculatie van de verbrandingsgassen, koolmonoxide gaat produceren.’


Brand en explosies

Naast de 47 gevallen van vergiftiging, ontstond er in 2013 ook zes keer brand. En 4 keer was er een explosie gevolgd door brand.


Nauwkeurige registratie in Engeland

In Nederland is er geen meldingsplicht voor gasinstallatieongevallen. Er is dus een mogelijkheid dat niet alle installatieongevallen ook daadwerkelijk in de Kiwa-cijfers zijn opgenomen. Het instituut denkt overigens wel zicht te hebben op de grote ongevallen die hebben plaatsgevonden.

In Groot-Brittannië wordt, als enig Europees land, wel een nauwkeurige registratie van incidenten bijgehouden vanaf het begin van de aardgasdistributie. In Engeland bestaat er een meldingsplicht voor alle incidenten. Het land heeft in 2010 een doel vastgesteld om het aantal gas gerelateerde koolmonoxide-doden te reduceren met 20 procent. Via de website www.gas-safety-trust.org.uk is informatie in te zien. Ook het meest recente incidentenrapport is hier te downloaden.


Relevante normen

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl