Aandacht voor levensloopbestendige huizen van Uneto-VNI

14-11-2013 Op 18 november a.s. behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Wonen en Rijksdienst. UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, vestigt de aandacht op drie concrete actiepunten in de gebouwde omgeving:

De actiepunten die UNETO-VNI onder de aandacht brengt van de Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst hebben betrekking op de gebouwde omgeving, maar er zijn ook raakvlakken met Onderwijs en Zorg.
Stimuleer via transparante regelgeving de mogelijkheden om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen.
Techniek stelt ouderen in staat om langer thuis te blijven wonen. De technische mogelijkheden zijn aanwezig (bijvoorbeeld een zorgoproepsysteem, een beter toegankelijke inloopdouche, aangepast toilet, personenalarmering en verlichting met aanwezigheidsdetectie), maar projecten komen nog onvoldoende van de grond. Toch is het maatschappelijk belang groot: de zorgkosten gaan omlaag (technisch aanpassen van de woning kost gemiddeld 10.000 euro, terwijl een plaats in een verzorgingshuis als snel 20.000 euro per jaar kost) en de kwaliteit van leven van ouderen neemt toe. Bovendien levert het levensloopbestendig maken van bestaande woningen de installatiebranche veel werkgelegenheid op. UNETO-VNI wil samen met VWS en de Commissie voor Wonen en Rijksdienst op zoek naar manieren om de voorfinanciering van deze technieken beter te regelen. Een manier zou kunnen zijn om de besparing op verplegingskosten deels in te zetten voor het levensloopgeschikt maken van woningen.

Verbeter de luchtkwaliteit in klaslokalen
In 80 procent van de klaslokalen in ons land is de CO2-concentratie veel te hoog. Een slecht binnenmilieu kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, slijmvliesirritaties, overdracht van infectieziekten en astma-aanvallen. Het binnenmilieu in het klaslokaal heeft invloed op de leerprestaties en het ziekteverzuim in het onderwijs. Onderzoek van TNO wijst uit dat elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot circa 15 procent betere leerprestaties. Betere ventilatie in lokalen kan op termijn resulteren in betere CITO-scores.

Nederlandse gemeenten ontvangen jaarlijks anderhalf miljard euro voor dit onderhoud, maar volgens staatssecretaris Dekker wordt dit geld vaak aan andere zaken uitgegeven. We vragen ook uw aandacht voor deze kwestie.

Herbestemming
Gemeenten zouden zowel financieel als regeltechnisch de ruimte moeten krijgen om snel vergunningen af te geven om herbestemming mogelijk te maken. Hiermee dienen we ook een maatschappelijk doel: toename van de beschikbaarheid van redelijke geprijsde woningen én voorkomen van verloedering door leegstand.

Bron:Uneto-VNI

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl