‘Alleen vakbekwame monteur mag aan gasinstallatie werken’

12-02-2016 Voor het installeren en onderhouden van cv-installaties worden op dit moment geen eensduidende kwaliteitseisen gesteld aan de monteur. Als het aan installateurskoepel Uneto-VNI ligt gaat dat veranderen. Alleen geregistreerde en vakbekwame monteurs mogen in de toekomst aan gasinstallaties werken.

Eind vorig jaar publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een uitgebreid rapport over ongevallen met koolmonoxide. Aanleiding voor het onderzoek zijn de naar schatting vijf tot tien jaarlijkse dodelijke slachtoffers en honderden gewonden door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschijnlijk drie tot vijf keer zo groot.


Verplichte erkenningsregeling

Een van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad is een verplichte erkenningsregeling voor monteurs. De regelingen die er momenteel zijn - SEI en Sterkin - zijn op vrijwillige basis. Volgens Fred Vos van Uneto-VNI bieden deze regelingen ‘onvoldoende waarborg voor veilige installaties’.

Uneto-VNI wil daarom af van de vrijwilligheid en zet in op een uniforme kwaliteitsregeling. Als het aan Uneto-VNI ligt, mogen in de toekomst alleen geregistreerde en vakbekwame monteurs gasinstallaties ophangen en onderhouden. Voldoet een monteur straks niet aan de eisen dan mag hij niet langer cv-installaties aanleggen en onderhouden.

De installateurskoepel is met de overheid en andere betrokken partijen in overleg om te komen tot een uniforme en zwaardere erkenningsregeling voor monteurs. Belangrijkste punten in zo’n uniforme regeling zijn de vakbekwaamheid van de monteur en het toezicht op de naleving.

Minister Blok van Wonen reageert later dit jaar nog op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.


Download hier het betreffende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid


Relevante normen

Norm

NEN-EN 15502-1:2012+A1:2015 en

Met gas gestookte centrale verwarmingsketels - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN 15502-2-1:2012 en

Met gas gestookte centrale verwarmingsketels - Deel 2-1: Specifieke standaard voor type C toestellen...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN 12815:2001/A1:2004/C2:2007 en

Huishoudelijke met vaste brandstof gestookte kooktoestellen - Eisen en beproevingsmethoden

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 1078:2004 nl

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw

Deze norm geeft eisen en bepalingsmethoden te stellen aan een gebouwgebonden voorziening voor gas met een werkdruk tot ten hoogste 0,05 Mpa (500 mbar). Deze norm is bedoeld om te worden toegepast voor een voorziening voor gas die is ingericht voor he...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 2757-1:2011 nl

Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden in...

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas waarmee bepaald kan worden: - voor welke toestellen de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas geschikt is; - de geschiktheid van de capaciteit van de vo...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 2757-2:2006 nl

Afvoer van rook van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op b...

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rook van één of meer verbrandingstoestellen of motoren opgesteld in één ruimte, met een gezamenlijke nominale belasting groter dan 130 kW op bovenwaar...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN 13240:2001/A2:2004/C1:2006 en

Lokale verwarmingstoestellen gestookt met vaste brandstoffen - Eisen en beproevingsmethoden

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN 449:2002+A1:2007 en

Eisen voor vloeibaargastoestellen - Huishoudelijke afvoerloze toestellen voor ruimteverwarming (incl...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl