BTW-verlaging stimulaans voor consument

22-05-2013 Sinds 1 maart dit jaar is de tijdelijke btw-verlaging op renovatie- en onderhoudswerkzaamheden van kracht.

Voor een substantieel deel van de Nederlandse consumenten is dit een stimulans om werkzaamheden te laten uitvoeren, die onder deze maatregel vallen. Verder is ook bijna twee op de drie huishoudens bekend met deze maatregel.Dit is een ander geluid dan het onlangs verschenen bericht van Cobouw waarin zij aangeeft dat bedrijven nog weinig effecten van de maatregel merken. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder consumenten in opdracht van een collectief van brancheorganisaties bestaande uit Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, GBO, Hibin, OnderhoudNL-NOA, UNETO-VNI en VHG. Dit onderzoek is in de eerste twee weken van mei gehouden.

Twee op de drie huishoudens bekend met de btw-verlaging
In het woningmarktakkoord dat woensdag 13 februari tot stand is gekomen, is afgesproken dat het btw-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten (van 21% naar 6%) van toepassing op alle renovatie-, onderhoud- en herstelwerkzaamheden in, aan en rond een woning.

Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin (bijv. dakkapel, uitbouw, badkamer, keuken, cv-ketel, isolatie, glas/kozijn en zonnepanelen). Ook investeringen in het energiezuinig maken van een woning vallen onder de regeling. Dankzij deze maatregel kunnen consumenten tegen lagere kosten hun woning of tuin verbeteren.

Op dit moment is 62% van de Nederlandse huishoudens bekend met deze maatregel. Dit percentage ligt logischerwijs hoger bij woningeigenaren (73%) dan bij huurders (48%). In tegenstelling tot de regeling uit 2010/2011 kunnen beide groepen aanspraak maken op de regeling, hoewel het voor huurders indirect gaat (via de woningcorporatie).

Het overgrote deel is bekend geraakt met de maatregel via de landelijke pers (75%). Dat het onderwerp leeft is dus duidelijk. Echter, bekendheid met de maatregel leidt niet automatisch tot meer werk. Dus hoeveel mensen gebruik zullen maken van de maatregel is een vraag die op dit moment nog niet te beantwoorden is.Gerelateerde nieuwsberichtenMaatregel kan wel degelijk bijdragen aan meer investeringen
Uit het onderzoek van USP blijkt verder dat 13% van de mensen (18% van de woningeigenaren en 7% van de huurders) de afgelopen twee maanden iets aan of rond de woning heeft laten verbouwen/renoveren/onderhouden. Nog eens 10% is er zeker van en 14% overweegt om tot 1 maart 2014 (aflopen van de maatregel) werkzaamheden te laten uitvoeren aan of rond de woning.

De meeste werkzaamheden hebben betrekking op schilderwerk, de tuin of de badkamer. Op de vraag in hoeverre de tijdelijke btw verlaging op arbeidskosten heeft bijgedragen aan de uiteindelijke opdrachtverstrekking, blijkt dat dit wel degelijk invloed heeft.

Voor 25% van de consumenten (23% koop, 27% huur) die werkzaamheden hebben laten uitvoeren was de btw-verlaging het benodigde zetje in de rug, terwijl het voor 3% (2% koop, 7% huur) de daadwerkelijke aanleiding vormde.

Kijken we naar de toekomst, dan blijken deze percentages nog hoger te liggen: 28% zetje in de rug (27% koop, 32% huur) en 8% (9% koop, 7% huur) vanwege de btw-verlaging.

Bron:UNETO VNI

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl