Bodemverontreiniging nog steeds probleem voor drinkwatervoorziening

17-10-2014 Ondanks alle saneringsinspanningen van de afgelopen dertig jaar, leidt bodemverontreiniging nog altijd tot problemen in de kwaliteit van het gewonnen drinkwater. Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, wil nu dat alle bodemverontreinigingen die problemen geven voor de drinkwatervoorziening uiterlijk in 2020 zijn gesaneerd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt momenteel met de Unie van Waterschappen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, gemeenten en provincies aan nieuwe onderlinge afspraken over de sanering van bodemverontreiniging. Met de nieuwe afspraken wordt het zogeheten Bodemconvenant uit 2009 geactualiseerd.


Drinkwatervoorziening

Voor grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening, is bodemverontreiniging één van de belangrijke bedreigingen. Volgens Vewin zijn er de afgelopen dertig jaar enorme saneringsinspanningen geweest. In de nieuwe convenantafspraken verschuift volgens Vewin echter het accent van saneren naar beheren van de grond.


Bodemverontreiniging

Maar ondanks alle saneringen tot nu toe is het probleem van de bodemverontreiniging volgens Vewin nog steeds niet opgelost. ‘Recent onderzoek van het RIVM toont aan dat op 72 grondwaterwinningen bodemverontreiniging leidt tot problemen in de kwaliteit van het gewonnen water.’

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft volgens Vewin de gevallen geïnventariseerd, waarbij de verspreiding van verontreiniging via het grondwater zodanig is dat met spoed maatregelen vereist zijn. ‘De lijsten met concrete gevallen en de maatregelen zijn echter niet openbaar. Het is voor de drinkwatersector dan ook moeilijk te beoordelen of de knelpunten voor de waterwinningen voldoende worden meegenomen.’ Vewin wil graag inzage in deze concrete gevallen.

De vereniging van drinkwaterbedrijven wil ook dat als doelstelling in het convenant opgenomen wordt dat alle bodemverontreinigingen die problemen geven voor de drinkwatervoorziening uiterlijk in 2020 zijn gesaneerd.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over:
• Grondwater en/of bodemonderzoek (NEN 5740) kunt u contact opnemen met: Saskia Schulten, email:saskia.schulten@nen.nl
• Leidingwaterinstallaties (NEN 1006) kunt u contact opnemen met: Leendert Buth, email: leendert.buth@nen.nl


Relevante normen

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl