Bouwbesluit stelt nieuwe eisen aan brandveiligheid stallen

06-02-2014 Nieuw te bouwen stallen of dierenverblijven die verbouwd worden, moeten door een aanscherping van het Bouwbesluit vanaf 1 april aanstaande voldoen aan strengere eisen rond de brandveiligheid.

In het Bouwbesluit wordt de categorie ‘lichte industrie’ uitgebreid met een aparte subcategorie voor het bedrijfsmatig houden van dieren. De regelgeving voor deze categorie wordt op de volgende twee punten aangescherpt:1. Bij nieuwbouw moet de technische ruimte minimaal 60 minuten brandwerend zijn.
2. Bij nieuw- en verbouw moeten constructieonderdelen van en aankleding in stallen tenminste voldoen aan brandklasse B (dit was klasse D).

De achterliggende gedachte van de strengere eis aan de technische ruimte is dat in deze ruimte vaak brand ontstaat als gevolg van kortsluiting.

Snel verspreiden van brand
De tweede aanscherping is ingevoerd omdat een brand in een stal zich vaak snel kan uitbreiden via de constructieonderdelen of de aankleding. De bestaande brandveiligheidseisen blijken niet tot nauwelijks bij te dragen aan het verminderen van het risico voor de dieren in het geval brand uitbreekt op een veebedrijf.

De gangbaar toegepaste isolatiematerialen bij dak- en plafondisolatie van veestallen veroorzaken na contact met vuur een bijzonder snelle uitbreiding van brand en snelle verstikking van de dieren door rook en giftige gassen, zo blijkt uit een rapport over de brandveiligheid voor dieren van de Wageningen Universiteit.

Volgens dit rapport bestaat er in het veld ook onduidelijkheid of isolatiematerialen binnen het Bouwbesluit vallen onder constructieonderdelen of onder aankleding.

Alles over het Bouwbesluit 2012

Snel thuis in het nieuwe Bouwbesluit

Bouwbesluit 2012, dat vanaf 1 april van kracht is, vraagt op meerdere fronten toch een behoorlijke omschakeling.

Erkende installateur
De Wageningen Universiteit concludeert ook dat de aanleg van elektra door of onder toezicht van een erkende installateur erg belangrijk is om risico’s te verkleinen. ‘Het verdient aanbeveling om na te gaan op welke wijze ondernemers gestimuleerd kunnen worden om keuringen met betrekking tot elektra, zoals conform NEN 1010 bij oplevering van een installatie en conform NEN 3410 om risicopunten in de elektra op het bedrijf periodiek inzichtelijk te maken en te laten uitvoeren.’

Mogelijke verdere verbeteringen van de brandveiligheid van stalbranden staan beschreven in het Actieplan Stalbranden. Een aantal van deze maatregelen worden nog onderzocht.

De recente aanscherping van het Bouwbesluit was oorspronkelijk gepland voor 1 januari 2014, maar liep vertraging op in de Tweede Kamer. De aanscherping van de regels heeft voor bestaande stallen overigens geen gevolgen, tenzij deze op een gegeven moment verbouwd worden. Dan gelden wel de strengere eisen.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl