Drinkwaterbedrijven hebben risicomanagement op orde

02-06-2017 Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben hun risicomanagement om het drinkwatersysteem en de levering van schoon drinkwater veilig te stellen goed op orde. Tegelijkertijd zijn er nog verbeteringen mogelijk. Dat blijkt uit een inventarisatie door het RIVM en KWR Watercycle Research Institute in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse drinkwatersector zich zeer bewust is van de mogelijke risico’s voor de drinkwaterkwaliteit. Zo ontwikkelden de Nederlandse drinkwaterbedrijven de afgelopen decennia, zowel op eigen initiatief als voortkomend uit wettelijke verplichtingen, op allerlei vlakken risicomanagement activiteiten. Dat vullen ze ongeveer op dezelfde manier in. De enkele verschillen zijn volgens de auteurs van het rapport verklaarbaar omdat de watersystemen verschillen, bijvoorbeeld wanneer oppervlaktewater dan wel grondwater de bron is. Daarnaast is de bedrijfsvoering van een bedrijf in de loop van de tijd doorontwikkeld, waardoor verschillen zijn ontstaan. Maar de ene aanpak is niet aantoonbaar beter of slechter dan de andere.

Waterveiligheidsplan

De auteurs beschrijven in het rapport ook hoe de drinkwaterbedrijven invulling geven aan het waterveiligheidsplan. Dat is een internationaal systeem van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2004 om wereldwijd de drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen. Uit het rapport blijkt dat alle stappen van een waterveiligheidsplan zijn vastgelegd in wetgeving of regulering. De samenstelling van een specifiek waterveiligheidsplan-team is echter niet vastgelegd; wel wordt er in de gebiedsdossiers aangegeven dat alle betrokkenen (gericht op de bron) bijeen moeten komen. De samenstelling van het team wordt door de bedrijven op verschillende manieren ingevuld.

Geen aparte wetgeving

De auteurs zien mogelijkheden voor verbetering. Zo bevelen ze een integrale afweging van risico's en besluitvorming aan om de verschillende risico's beter met elkaar te kunnen vergelijken. Ook kan de interne communicatie van de verbeterpunten die uit de risicomanagementprocessen komen beter. De opstellers hebben de tien drinkwaterbedrijven gevraagd of ze voorstander zijn van meer wettelijke verplichtingen, zodat het risicomanagement voor alle bedrijven gelijk is. Het merendeel van de bedrijven (7/10) is voor de ontwikkeling van een geharmoniseerde aanpak. Een aantal (3/10) bedrijven ziet niet per se meerwaarde in een geharmoniseerde aanpak als deze losstaat van de bedrijfsvoering en is vooral van mening dat de keuze voor de risicomanagement methode bij het bedrijf zelf moet blijven. Een strikte, geharmoniseerde omschrijving over ‘wat’ er moet gebeuren is gewenst, maar drinkwaterbedrijven willen zelf invullen ‘hoe’ zij dat doen. Verder geven alle drinkwaterbedrijven aan dat ze geen aparte certificering of wetgeving wenst voor risicomanagement.
Bron: Waterforum Online

Meer over water

Lees alles over normalisatie in de watersector. Aangevuld met inspirerende verhalen van de experts op het gebied van water op www.nen.nl/water.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl