Elektriciteit in gas omzetten

08-05-2013 Elf Europese bedrijven hebben het North Sea Power to Gas Platform opgericht voor de ontwikkeling van het concept Power-to-Gas (P2G). Dat is de omzetting van elektriciteit in gas.

P2G kan tijdelijke overschotten aan elektriciteit uit duurzame energiebronnen benutten door deze om te zetten in verschillende soorten gassen.Tot op heden is het internationale streven vooral gericht op opwekking van elektriciteit uit duurzame bronnen als zon, wind, water en via warmte-krachtkoppeling ook uit biogassen.

Dit heeft in de landen rondom de Noordzee een zodanige omvang aangenomen, dat nu al gezocht wordt naar duurzame opslagmethoden voor tijdelijke overschotten aan duurzame elektriciteit. In onder meer Duitsland kunnen de openbare elektriciteitsnetten de hoeveelheid schone stroom al niet meer aan. Opslag in accu's is een mogelijkheid, maar kent ook grote beperkingen.

Aardgas besparen
Het North Sea Power to Gas Platform wil duurzame elektriciteit juist omzetten in duurzaam gas, om te gebruiken voor doeleinden als transport en waterstof voor de chemische industrie en verwarming van gebouwen. Zo wordt er nog meer aardgas bespaard.

Het North Sea Power to Gas Platform is gericht op de verdere ontwikkeling van het concept van P2G in de landen rondom de Noordzee. Het platform is een initiatief van energiekennisbedrijf DNV KEMA en omvat Fluxys België en Hydrogenics (België); Energinet.dk en Maersk Oil (Denemarken); Alliander, Gasunie en TenneT (Nederland); ITM Power en National Grid (Verenigd Koninkrijk) en Open Grid Europe (Duitsland).

Duurzame energie
Het aandeel elektriciteit uit duurzame energiebronnen in de Europese elektriciteitsmix neemt toe. Doordat de productie van elektriciteit uit wind en zon fluctueert, wordt het steeds complexer om de elektriciteitsproductie en -vraag op elkaar af te stemmen. Tegelijkertijd is het een uitdaging de toenemende volumes elektriciteit van wind- en zonneparken te transporteren naar de eindgebruikers. Ook hiervoor heeft P2G een oplossing.

Als het aanbod van elektriciteit uit duurzame bronnen groter is dan de netcapaciteit of elektriciteitsvraag, kan de gasinfrastructuur grote volumes elektriciteit verwerken die zijn omgezet in gas. Op deze manier maakt P2G de toename van het aandeel duurzame energie in de totale energiemix mogelijk, waardoor het een belangrijk onderwerp is voor de realisatie van een CO2-neutrale gasvoorziening in het jaar 2050.

Gasinfrastructuur
P2G is interessant voor het Noordzeegebied omdat de on- en offshore aardgasinfrastructuur er goed ontwikkeld is. Daarnaast kan de elektriciteitsopwekkingscapaciteit van de verschillende windparken in de Noordzee oplopen tot 100GW in het jaar 2030, terwijl de geïnstalleerde zonnepanelencapaciteit in de landen rond de Noordzee naar verwachting zal toenemen van 35GW in 2012 tot bijna 60GW in 2020.

Het platform werkt samen met de European Gas Research Group (GERG) en het Mediterranean Power2Gas Platform (in ontwikkeling), evenals met scheepvaartmaatschappijen, niet-gouvernementele organisaties en bedrijven uit de energie-, energietechnologie- en elektriciteitstransmissie en elektriciteitsdistributiesector.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Indra te Ronde: consultant Energiewinning:
Tel: 015 - 2 690 406
E-mail: indra.teronde@nen.nl

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl