Energielabel overheidsgebouw moet zichtbaar zijn

10-07-2014 Publieke overheidsgebouwen vanaf 500 m² moeten sinds 1 juli 2014 het energielabel op een voor het publiek zichtbare plek hangen.


De Nederlandse wet- en regelgeving over de energieprestatie van gebouwen is gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). In 2010 is in Europa een herziene EPBD verschenen om de Europese klimaatdoelen te kunnen bereiken. Daarom werkt de minister voor Wonen en Rijksdienst momenteel aan nieuwe Nederlandse wetgeving. De verplichtingen rond de energieprestatie van gebouwen veranderen daardoor.

Sinds 1 januari 2009 moet het energielabel op een voor het publiek zichtbare plek hangen in publieke overheidsgebouwen groter dan 1.000 m² bruto vloeroppervlakte. Per 1 juli dit jaar komen daar dus de overheidsgebouwen bij vanaf 500 m².

Ook andere publieke gebouwen van dezelfde grootte, zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels, moeten hun energielabel (indien aanwezig) op een zichtbare plek hangen.

Een energielabel is voor deze openbare gebouwen verplicht bij nieuwbouw en wanneer een gebouw wordt verkocht of verhuurd aan een nieuwe huurder. Naar verwachting wordt in 2015 deze grens verlaagd naar gebouwen vanaf 250 m².

Energieneutrale gebouwen

Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal zijn. Dit staat in het Nationale Plan bijna-energieneutrale gebouwen. De benodigde energie moet grotendeels uit hernieuwbare energiebronnen komen, ter plaatse of vlakbij het gebouw. Denk hierbij aan stadsverwarming of collectieve zonnepanelen.

Omdat de overheid een voorbeeldfunctie heeft, moeten nieuwe overheidsgebouwen al per 31 december 2018 bijna energieneutraal zijn. Een bijna energieneutraal gebouw is een gebouw dat een hele lage warmte en koudevraag heeft, en waarvan de resterende energievraag
voor een substantieel deel met hernieuwbare energie wordt opgewekt. Dit resulteert in een gebouw dat nog maar heel weinig fossiele energie gebruikt.

Bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen

NEN 7120 geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de energieprestatie en de daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw.

Om de inhoud van NEN 7120 te leren aan de hand van cases én de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) uit te rekenen, biedt NEN de training "NEN 7120: aan de slag met energieprestatie" aan.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderwerp Energie, bekijk onze themapagina.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl