Energieprestatie toetsen zinvol?

01-05-2013 Uitvoering van het opnameprotocol levert veel inzicht in de daadwerkelijke EPC-waarde.

Het is heel zinvol om de energieprestatie van de woningen en gebouwen te toetsen na de bouw. Uitvoering van het opnameprotocol levert veel inzicht in de daadwerkelijke EPC-waarde. Dat blijkt uit onderzoek van DWA bij twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten.


Ze werden bij oplevering getoetst op de gerealiseerde energieprestatie (EPC). Dit is gedaan aan de hand van een opnameprotocol voor woningbouw en voor utiliteitsbouw, versie 2.9 van september 2012. Het doel van dit onderzoek was om ervaring op te doen met de nieuwe opnameprotocollen, en ook met een vrijwillige ventilatietoets. Het onderzoek vond plaats in opdracht van Agentschap NL, en in nauwe samenwerking met de partners van Lente-akkoord. Bij alle projecten heeft de EPN-opnemer afwijkingen gevonden ten opzichte van de oorspronkelijke EPC-berekening. Veel voorkomende afwijkingen zijn de oppervlakte van de ramen, de Rc-waarden, U-waarden en de luchtdichtheid. Veel woningen en gebouwen in het onderzoek blijken dan ook niet volgens de opgegeven EPC te worden gebouwd. De grootste afwijking bedraagt in dit onderzoek één labelstap.

EPC papieren tijger?
“Dit beeld is niet acceptabel en niet nodig”, zegt onderzoeker Jaap Neeleman van DWA. “In de bouw kunnen we niet met droge ogen zeggen dat we bouwen wat we beloven, met het gebruik van het Opnameprotocol kan dit wel.” Met de Neprom, Aedes, NVB en Bouwend Nederland maakt hij zich hard voor een verplichte oplevertoets die gekoppeld is aan het energielabel voor nieuwbouw. Dit is in het belang van de consument en schept eerlijke kansen in de bouwwereld. “Of je het nu in de vorm van belonen of beboeten doet. Er moet iets gebeuren”, stelt Neeleman. “Als je wilt dat de nieuwbouw fors energiezuiniger wordt moet je willen leren van de gemaakte fouten. De oplevertoets voorziet hierin en gaat naar verwachting de eerste jaren voor een steile leercurve zorgen.”

Bouwers en ontwikkelaars wordt aanbevolen om op korte termijn met een marge in de EPC-waarde te ontwerpen in plaats van scherp aan de grens van het Bouwbesluit. Hiermee wordt voorkomen dat door een enkele afwijking het gebouw niet meer aan het Bouwbesluit voldoet. Een aanbeveling is om rekening te houden met mogelijke kopersopties, zoals een dakkapel of uitbouw. Zonnepanelen of een betere ketel kunnen nodig zijn om het effect op de EPC te compenseren.

Betrokken partijen hebben aangegeven dat zij fotobewijzen en documentatiebewijzen eenvoudig kunnen verzamelen wanneer ze dit vroeg meenemen in het bouwproces. Het achteraf aanleveren van bewijzen van Rc-waarden, U-waarden en isolatieaansluitingen bleek bij 60% van de projecten niet mogelijk.

Achtergrond
Het onderzoek diende oorspronkelijk als voorbereiding op de invoering van de herziene EPBD. De EPBD-wetgeving schrijft voor dat alle nieuwbouw bij oplevering moet zijn voorzien van een Energieprestatiecertificaat. Doel hiervan is de toekomstige eigenaar van een woning of gebouw inzicht te geven in de daadwerkelijke energieprestatie van het gebouw. Het wetsvoorstel hiertoe is door de Tweede Kamer op 20 november 2012 verworpen. Op dit moment beraadt het ministerie van BZK zich op verdere invulling van deze eis.

Bron: DWA

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl