Europees normontwerp over aardgaskwaliteit ter commentaar gepubliceerd

13-06-2014 De Europese normcommissie CEN/TC 234 ‘Gasinfrastructure’ heeft een norm opgesteld voor de specificaties van gaskwaliteit en parameters voor de gaskwaliteit van hoogcalorisch (aard)gas. De Europese norm is van toepassing op (aard)gas dat getransporteerd, gedistribueerd, opgeslagen en gebruikt wordt. Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus as. commentaar leveren op het normontwerp indien de kwaliteit van de norm kan worden verbeterd.

De norm is ontworpen in verband met de behoefte aan een Europese norm met betrekking tot de specificatie van de kwaliteit van hoogcalorische gassen (groep H van de tweede familie zoals geclassificeerd in NEN-EN 437). De achtergrond van deze behoefte is het verbeteren van de vrije stroom van gas binnen de EU. Doelstelling daarbij is een positief effect op concurrentie, maar ook de voorzieningszekerheid van gas. Daarbij wordt een minimalisatie van negatieve effecten op de gasinfrastructuur en -netwerken en op het milieu in acht genomen, net als het bevorderen van een maximum aantal gastoestellen dat veilig kan worden gebruikt.

prEN 16726 specificeert gaskwaliteit eigenschappen, parameters en hun grenzen, voor gassen ingedeeld als groep H, zoals in EN 437:2003 + A1: 2009. De Europese norm is van toepassing op gassen die worden getransporteerd door een landelijke netbeheerder, gedistribueerd door een regionale netbeheerder, opgeslagen en gebruikt.

Commentaarperiode

Via www.normontwerpen.nen.nl kunnen belanghebbende partijen tot 1 augustus as. de conceptversie van prEN 16726 inzien en van commentaar voorzien. Toegang tot het document is mogelijk na registratie. De commentaren die worden aangeleverd, worden door de Nederlandse normcommissie besproken en, zo mogelijk, ingediend in het Europese normontwikkelingstraject. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Françoise de Jong, consultant Energie.

(015) 2 690 172

françoise.dejong@nen.nl

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl