‘Geen leidende norm brandveiligheid parkeergarages’

20-06-2013 Op dit moment is er geen leidende norm voor de brandveiligheid in parkeergarages voor meer dan 40 auto’s (1.000 vierkante meter). Volgens prof. ir. Peter van de Leur van ingenieursbureau DGMR Bouw is dit een onwenselijke situatie. Verschillende instanties hanteren volgens hem nu verschillende richtlijnen, waaronder de NEN 6098.

Van de Leur schrijft in het tijdschrift Stedebouw & Architectuur dat er door het ontbreken van één duidelijke norm momenteel sprake is van een ‘gezagsvacuüm’. Individuele brandweermensen en veiligheidsregio’s voelen zich volgens Van de Leur vrij om hun eigen ideeën over wat veilig is op te leggen aan aanvragers van een omgevingsvergunning.

Conceptrichtlijn LNB
Dat er momenteel geen leidende norm is, komt omdat Brandweer Nederland vorig jaar de conceptrichtlijn van het Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB) heeft ingetrokken. Dat gebeurde na de brand in parkeergarage De Appelaar in Haarlem in oktober 2010 . De Haarlemse garage beschikte niet over een sprinklerinstallatie. Zo’n installatie was ook niet verplicht. Tijdens de brand liep de temperatuur in de ondergrondse garage echter zo hoog op, dat de brandweer niet meer naar binnen kon. Het blussen werd ook bemoeilijkt door hevige rookontwikkeling. Na deze brand ontstond er discussie over het nut van een sprinkler.

Pseudoregelgeving
De conceptrichtlijn van het LNB heeft van 2002 tot 2012 vrijwel overal in Nederland gefunctioneerd als ‘pseudoregelgeving’. ‘Andere oplossingen werden door de brandweer vrijwel altijd als niet gelijkwaardig beoordeeld’, aldus volgens Van de Leur.

VRR-richtlijn
Nu de LNB-richtlijn is ingetrokken, wordt de LNB in de meeste gemeenten ook niet meer als basis van een vergunningsaanvraag wordt geaccepteerd. In Rotterdam heeft de brandweer intussen een variant van de LNB-richtlijn opgesteld: de VRR (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond). De Rotterdamse brandweer vindt het benaderen van brand door dichte rook onverantwoord en stelt nu ventilatie als doel. De brandweer wil een rookvrije route en zicht op de brand hebben.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl