Gemeente Breda onderzoekt riolering na Belgisch treinongeluk

15-07-2013 De gemeente Breda laat momenteel de riolering rond het stationsgebied in kaart brengen. Aanleiding voor het onderzoek is de treinramp in het Belgische Wetteren in mei dit jaar.

Riolering onderzoek

De gemeente wil aan de hand van het onderzoek bekijken of er aanpassingen aan het riool nodig zijn om de veiligheid van omwonenden te verbeteren bij een ramp. Bij Wetteren ontspoorde op 4 mei jongstleden een goederentrein. Enkele wagons met giftige stoffen vlogen na een explosie in brand.


Een persoon overleed en vele tientallen omwonenden raakten onwel nadat er giftige stoffen via het riool in hun huis waren beland. Het bluswater dat in het riool terecht kwam heeft bijgedragen aan het verder verspreiden van de giftige gassen. Mensen in de omgeving van de ramp werden geëvacueerd en konden pas enkele dagen tot enkele weken later weer terug naar huis toen er geen giftige dampen meer uit het riool kwamen.

Aanpassingen aan riool
Frank van der Heijden, hoofd adviesgroep stedelijk water en riolering bij Arcadis, pleitte na de ramp in België voor wettelijke eisen rond de aanleg van riolering bij toekomstige risicovolle spoortrajecten.

In een interview met SpoorPro.nl zei Van der Heijden dat er wat hem betreft bij risicovolle spoorgebieden op korte termijn aanpassingen moeten worden gedaan om het risico op de verspreiding van giftige stoffen te beperken. Dat kan volgens hem onder meer door het plaatsen van afsluitkleppen op afvoerputten.

Leidraad Riolering
Carla Dik-Faber van de ChristenUnie stelde na het interview Kamervragen aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Het Kamerlid wilde weten in hoeverre de staatssecretaris bereid is om aanpassingen te doen in huidige stationsgebieden.
Mansveld antwoordde dat het rijk verantwoordelijk is voor de generieke normen zoals De Leidraad Riolering module C4100 ‘Voorbereiden op incidenten en calamiteiten’.

Deze leidraad geeft aan hoe gemeenten zich kunnen voorbereiden op rioleringsgerelateerde incidenten en calamiteiten. In de leidraad staan ook voorbeelden van mogelijke incidenten, waaronder de verspreiding van giftige gassen in de riolering.

Inzameling afvalwater
De gemeente is volgens de staatssecretaris verantwoordelijk voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater en het naleven van de landelijke normen.

‘In potentie zijn er vele type incidenten of calamiteiten met gevaarlijke stoffen denkbaar die gerelateerd zijn aan het rioleringsstelsel. Niet alleen op het spoor, maar ook op andere plekken zoals op de weg of op en langs het water. Het is aan de verantwoordelijke overheden, gemeenten en veiligheidsregio’s, na te gaan welke mogelijke incidenten en calamiteiten denkbaar zijn en welke maatregelen zij nodig achten en in de betreffende regio’s effectief zijn’, aldus Mansveld.

Verder onderzoek ingesteld
De gemeente Breda heeft intussen Arcadis, het bureau waar Frank van der Heijden werkt, opdracht gegeven de meest kwetsbare locaties in het rioolsysteem rond het stationsgebied aan te wijzen. Het grootste probleem is volgens Van der Heijden dat in oude stedelijke gebieden het regenwater en afvalwater samenkomt in het riool. Arcadis zal later dit jaar aanbevelingen doen waar mogelijk aanpassingen nodig zijn.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl