Grote winst voor installatiesector

14-02-2013 UNETO-VNI ziet het akkoord over de woningmarkt dat gisteren is bereikt als grote winst voor de installatiesector. De brancheorganisatie is vooral blij met het besluit om 150 miljoen euro te steken in een Nationaal Fonds voor Energiebesparing.

Energiebesparingsfonds
Volgens voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI biedt het Nationaal Fonds voor Energiebesparing de installatiebranche flinke kansen. 'Dankzij dit fonds kunnen consumenten straks tegen een gunstig tarief geld lenen om hun energierekening omlaag te brengen, bijvoorbeeld door zelf energie op te wekken met zonnepanelen.

Dat gaat de installatiebranche veel werk opleveren en dat is hard nodig in deze tijd. Daarom bepleit UNETO-VNI al sinds afgelopen jaar dat dit fonds er moet komen.'

BTW-verlaging
De verlaging voor een jaar van het btw-tarief voor onderhouds- en renovatiewerkzaamheden van 21 naar 6% is volgens UNETO-VNI ook goed nieuws. Siertsema: 'Een groot deel van onze leden werkt voor consumenten. Voor hen wordt het gunstiger om te investeren in bijvoorbeeld badkamerrenovatie, ketelvervanging of het levensloopbestendig maken van woningen.' Volgens de voorzitter heeft de eerdere btw-verlaging in 2010 bewezen dat deze maatregel veel werkgelegenheid oplevert.'

Huurmarkt
De huurmarkt wordt flink geraakt door een verhuurdersheffing die nog altijd 1,75 miljard euro bedraagt. UNETO-VNI hoopt dat corporaties alsnog de ruimte vinden om te blijven investeren in woningverbetering en nieuwbouwwoningen.

Hypotheekmaatregelen
UNETO-VNI vindt het belangrijk dat er nu ook duidelijkheid komt voor huizenbezitters en starters. Vooral voor de laatste groep is het belangrijk dat de hypotheekeisen worden versoepeld. Siertsema: 'Als de markt voor starters in beweging komt, volgt ook de rest van de markt.'

Bron:UNETO-VNI

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl