Herziening norm met functionele eisen polyetheen gasdistributieleidingen gepubliceerd

21-03-2013 Voor gasdistributieleidingen zijn op Europees niveau normen opgesteld. Om het hoge niveau van de Nederlandse normalisatie van gasdistributiesystemen te handhaven, is op basis van de Europese normen de nationale normenserie NEN 7244 opgesteld. Deel 2 hiervan uit 2004 wordt nu herzien. Tot 1 mei 2013 kan commentaar worden ingediend op het normontwerp.

Ten opzichte van de eerste uitgave zijn in het nieuwe normontwerp zowel inhoudelijke wijzigingen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen opgenomen.

NEN 7244-2 ’Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-2 - Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 bar - Deel 2: Specifieke functionele eisen voor polyetheen (MOP tot en met 10 bar)’ geeft, als aanvulling op de algemene functionele eisen volgens NEN 7244-1, specifieke functionele eisen voor polyetheen (PE) leidingen met een maximale bedrijfsdruk (MOP) van 1,0 MPa (10 bar) en een bedrijfstemperatuur van –20 ˚C tot en met +40 ˚C.

In de praktijk

Deze norm is van toepassing op ontwerp, aanleg en in bedrijf nemen van PE-leidingen. Deze norm is niet van toepassing op materialen, ontwerp, aanleg en inbedrijfname van PE-leidingen die reeds in bedrijf waren vóór de publicatie van deze norm. De algemene functionele eisen in het ook onlangs gepubliceerde normontwerp NEN 7244-1 zijn van toepassing op leidingsystemen voor het distribueren van gasvormige brandstoffen die voldoen aan de bepalingen opgenomen in de Aansluiten transportvoorwaarden Gas-RNB.

Wijzigingen

Net als in de herziene NEN 7244-1 is de Wegwijzer in Europese en nationale normen en richtlijnen is niet meer in het voorwoord opgenomen. Daarnaast zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen.
Een aantal belangrijke inhoudelijke wijzigingen is:

  • In 4.1 is een tabel betreffende kleurcodering opgenomen.
  • In leidingsystemen met een druk kleiner dan of gelijk aan 200 mbar behoeven de verbindingen niet trekvast te zijn (4.4).
  • In 4.3.4 is vermeld dat de in Nederland toegepaste bedrijfsdrukken gelden voor temperaturen 30 ˚C. In NEN 7244-2:2004 was dit 20 ˚C.
  • Het PE-lasproces is in 5.2.2 meer gedetailleerd beschreven.
  • Het onderwerp knevelen is volledig opgenomen in 5.4.2. Bijlage C is hiermee komen te vervallen.
  • Beproevingen van leidingen(hoofdstuk 7) is niet meer opgenomen in deze versie. Voor de algemene bepalingen betreffende de sterkte- en dichtheidsbeproeving wordt verwezen naar NEN 7244-7.

Commentaar indienen

Tot 1 mei 2013 kunt u op www.normontwerpen.nen.nl uw commentaar op het ontwerp NEN 7244-2 indienen. Op deze website is het voor iedereen mogelijk dit ontwerp gratis in te zien en elektronisch van commentaar te voorzien. Het commentaar wordt daarna door de desbetreffende commissie beoordeeld en verwerkt. Het ontwerp zelf is tegen vergoeding verkrijgbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of het normalisatieproces: ing. Francoise de Jong, telefoon (015) 2 690 172, e-mail francoise.dejong@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl