'Innovatie brengt herstel economie'

31-01-2013 De nieuwe top van installateursvereniging Uneto-VNI gaat zich nog sterker richten op de toepassing van innovatieve en duurzame technieken.

'Want heel Nederland draait op techniek', zo betoogt de nieuwe voorzitter van Uneto-VNI, Titia Siertsema, bij haar aantreden. Maar die techniek in gebouwen, fabrieken en de infrastructuur gebruikt onnodig veel gas en elektriciteit, net als overigens de huizen van particulieren.


Bovendien kunnen tal van bedrijfsprocessen door technologische innovatie worden versneld.

Extra investering
Door extra te investeren in renovatie van bestaande woningen, gebouwen, fabrieken en de infrastructuur, waarbij innovatieve en daardoor duurzame technieken worden toegepast, valt heel veel te besparen. Hieruit kunnen de extra investeringen niet alleen worden terugverdiend, maar zo kan ook het rendement van het Nederlandse bedrijfsleven worden verbeterd. En daarmee de internationale concurrentiepositie.

Bovendien, wie kiest voor een opleiding in deze technische sector is 'voor tien tot vijftien jaar volstrekt zeker van een baan', aldus Siertsema. Ondanks de heersende recessie.

Wisseling van de wacht
Leegstand, recessie, crisis, en ontslagen? Of renovatie, verduurzaming door innovatie, en ketenintegratie in de bouw- en installatiesector? Het zijn twee manieren om naar de toekomst van de elektrotechnische installatiebranche te kijken. Ook vertrekkend voorzitter Marcel Engels van Uneto-VNI heeft altijd gekozen voor het tweede scenario.

Engels wordt als voorzitter opgevolgd door Titia Siertsema, die al geruime tijd directeur is van Uneto-VNI. Deze functie wordt op 1 maart 2013 van haar overgenomen door Erik van Engelen. Beiden zullen het branchebeleid alleen maar nog sterker toespitsen op 'duurzaam economisch herstel door toepassing van innovatieve technieken'. Hierover lieten zij aan duidelijkheid niets te wensen over tijdens hun wisseling van de wacht.

Dat gebeurde tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van Uneto-VNI in het Beatrix Theater in Utrecht. Het evenement werd niet alleen bezocht door bijna duizend leden en relaties van de brancheorganisatie, maar tevens bijgewoond door de voormannen van het georganiseerde Nederlandse bedrijfsleven, waarmee Uneto-VNI de krachten bundelt richting onder meer de overheid.

Nieuwe technieken
Onder hen was VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. Hij prees Engels' streven naar duurzaamheid. Ook openbaarde hij hierbij, dat hij door de vertrekkende voorzitter heel anders is gaan kijken naar innovatieve en duurzame industriële en bouwkundige installatietechnieken. Daarbij hoort ook de domotica, waarmee energiezuinige en levensloopbestendige woningen worden gebouwd en geïnstalleerd, zoals door de overheid wordt nagestreefd.

Struikelblok
Grootste struikelblok bij het op gang brengen van een echte innovatie- en verduurzamingsgolf is volgens Siertsema nog altijd de financiering van extra de initiële investeringen die hiervoor nodig zijn. Die worden weliswaar meer dan terugverdiend, maar pas over een langere termijn dan tot voor kort gebruikelijk was. Bij de voorfinanciering hiervan blijken de banken nog altijd zeer terughoudend te zijn.

Siertsema zet zich daarom in voor een Nationaal Fonds Energiebesparing, waaruit de financiering wordt voorgeschoten. De opdrachtgever van de duurzame installateur betaalt de rente en de aflossing uit zijn of haar besparingen op de energierekening. 'Van de overheid hebben we echt geen subsidie nodig, alleen een startkapitaal van 200 miljoen. We betalen iedere euro terug. Met rente,' zo belooft de nieuwe voorzitter.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl