'Innovatie redding installatiebranche'

28-03-2013 De installatiesector heeft ook dit jaar te kampen met een forse economische terugval.

Onderzoek van brancheorganisatie Uneto-VNI laat zien dat het totale productievolume sinds 2009 al met een kwart is afgenomen. Maar innovatie als het energieneutraal maken van nieuwe en bestaande gebouwen kan redding brengen.Uneto-VNI blijft onverminderd optimistisch over de marktkansen voor de sector op de langere termijn. Het aandeel installatietechniek in de totale bouwsom wordt steeds groter en neemt de komende jaren verder toe.

Voorzitter Titia Siertsema: "Ondernemers in de installatiebranche hebben het op dit moment niet makkelijk, maar ze blijven vooruitkijken. Niet bij de pakken neerzitten, maar extra energie steken in innovatie; dat is het signaal dat ik uit de branche keer op keer krijg. Wij helpen onze leden door in een matige conjunctuur innovatiekansen te creëren en te signaleren."

Vooruitzichten
Ondanks de positieve houding van de meeste ondernemers, zijn de vooruitzichten op de korte termijn niet rooskleurig. De installatiebranche incasseert dit jaar nog eens een daling van 3 à 4% en in 2014 zal het er nauwelijks beter op worden. Het totale productievolume in de installatiebranche komt in 2014 waarschijnlijk uit op 9,9 miljard euro. In 2009 was dat nog 13,8 miljard.

Siertsema: "De prijsdruk in de sector is fors toegenomen door de malaise in de nieuwbouw, afnemende bedrijfs- en overheidsbestedingen en het historisch lage consumentenvertrouwen. De werkgelegenheid in de sector staat zwaar onder druk. Installateurs moeten alle zeilen bijzetten om waar mogelijk werkgelegenheid in stand te houden. Volgend jaar bereiken we de bodem in de markt."

Nieuwe realiteit
Nu de omvang van de crisis in de installatiebranche volledig zichtbaar wordt, blijkt dat de sector zich zal moeten instellen op structureel lagere volumes. De recente verlaging van de BTW op onderhoud en renovatie is een noodzakelijke maatregel om zoveel mogelijk ondernemingen door de huidige malaise te slepen. Daarnaast heeft de installatiesector hoge verwachtingen van andere ontwikkelingen, zoals een Nationaal Energieakkoord en het Nationaal Fonds Energiebesparing.

Siertsema: "De lagere BTW kan consumenten over de streep trekken om te investeren in woningverbeteringen, zoals een badkamerrenovatie, een energiezuinige cv-ketel of een pv-installatie voor zonnestroom. Dit soort stimulerende maatregelen hebben we keihard nodig, want de rek is er nu echt uit. Veel bedrijven hebben geen vet meer op de botten."

Volgens Siertsema kunnen energiebesparing, duurzame energie en het levensloopbestendig maken van woningen zich binnen afzienbare tijd ontwikkelen tot groeimarkten, al zal het niet genoeg zijn om het verloren productievolume goed te maken.

Industrie
Ondertussen onttrekt de markt voor industriële installatietechniek zich grotendeels aan de economische terugval. Deze kleine deelsector verwacht dit jaar zelfs een groei van 1% te realiseren. Industriële installatiebedrijven zijn onder andere actief in de energiesector, de voedingsmiddelenindustrie en de petrochemie.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl