Installateurs twijfelen aan waarde meetinstrumenten duurzaamheid

09-12-2013 Installateurs twijfelen eraan of de verschillende meetinstrumenten voor duurzaamheid, zoals het Energielabel, energieprestatieadvies (EPA) en de Installatie Performance Scan, meerwaarde hebben.

Het bureau USP Marketing Consultancy voerde telefonische en online enquêtes uit onder een eigen bestand van 100 E- en W-installateurs. Van de respondenten zegt minder dan de helft (45%) dat de genoemde instrumenten en de Wet Milieubeheer ervoor zorgt dat hun klanten eerder energiebesparende maatregelen nemen.


42% van de installateurs is zelfs van mening dat wetten en instrumenten om duurzaamheid te meten, alleen maar meer regeldruk opleveren voor hun klanten en weinig tot geen bijdrage leveren aan energiebesparende maatregelen.

Behalve dat de installateurs niet allemaal overtuigd zijn van het nut van de meetinstrumenten, speelt er volgens Reinoud de Jager van USP Marketing Consultancy, nog iets anders mee: de onbekendheid van de instrumenten.

Energielabel
De Jager: ‘Het Energielabel is onder installateurs het bekendste instrument om inzicht te geven in de energieprestatie van gebouwen en mogelijke energiebesparende maatregelen. Ruim zeven op de tien installateurs kent dit instrument (71%).’

De bekendheid van andere instrumenten zoals het EPA (37%) en de Installatie Performance Scan (19%) zijn volgens De Jager beduidend lager. De onbekendheid staat verdere implementatie van de instrumenten volgens hem dan ook in de weg.

Wet Milieubeheer
De Wet Milieubeheer is bij 39% van de installateurs bekend, zo blijkt uit dit onderzoek. En dat terwijl organisaties die onder de Wet Milieubeheer vallen, wettelijk verplicht zijn om energiebesparende maatregelen in hun gebouwen te treffen die een terugverdientijd hebben van maximaal vijf jaar. E- en W-installateurs zijn over het algemeen even (on)bekend met de meetinstrumenten en wetgeving.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl