Installateurs voor controle zonnepanelen

07-03-2013 Het was de afgelopen tijd een hot item: zonnepanelen zijn in ons land soms niet goed geïnstalleerd en de kwaliteit van de onderdelen zou te wensen overlaten.

De brancheorganisatie voor onder meer de zonnestroominstallateurs, Uneto-VNI, vindt dat de overheid de kwaliteit van vooral de panelen scherper zou moeten controleren.



'De belangstelling voor zonnepanelen is groot. Daardoor is de markt niet alleen interessant voor traditionele, gespecialiseerde aanbieders. Ook branchevreemde partijen pikken graag een graantje mee en richten zich vóór alles op het aanbieden van een lage prijs', zo meent de brancheorganisatie.

'Hierdoor komen er in een aantal gevallen inferieure producten op de markt. Bovendien beschikken dergelijke aanbieders lang niet altijd over de benodigde kennis om een goed advies over de pv-installatie te geven en bij het gebruik ervan ondersteuning te bieden.'

Overheidscontrole
Uneto-VNI pleit ervoor dat de overheid zich actiever gaat bezighouden met de controle op de kwaliteit van zonnepanelen en de elektrische systemen die daaraan gekoppeld zijn. Voorzitter Titia Siertsema:

"Er bestaat geen enkele onduidelijkheid over de technische normen waaraan zonnepanelen moeten voldoen, maar de controle erop is onvoldoende. Daardoor hebben we nu in enkele gevallen te maken met zonnepanelen die niet op de markt hadden mogen komen."

Volgens haar ligt het voor de hand dat de Voedsel- en Warenautoriteit de controles op zonnepanelen gaat verscherpen.

Deskundige installateurs
Volgens de installateurskoepel is het belangrijk voor zowel milieu als economie dat het vertrouwen van de consument in zonne-energie geen deuk oploopt. Installatiebedrijven kunnen daarin ook een rol spelen.

Consumenten die voor de aanleg en aansluiting van zonnepanelen een erkende installateur kiezen, hebben geen reden om zich zorgen te maken. Zij kunnen rekenen op een fors lagere energierekening, zegt Siertsema: "Ik heb het volste vertrouwen in de toekomst van zonne-energie op consumentenniveau, daar is deze week niets aan veranderd."

Erkenning
Sinds enkele jaren bestaat er een opleiding voor installateurs op het gebied van zonne-energie, met een landelijk erkend examen. Installateurs die het examen met goed gevolg afleggen, krijgen sinds kort een officiële erkenning als installateur van zonne-energie.

In een kwaliteitsregister voor leveranciers van zonnepanelen gelooft de installateursorganisatie niet. Voorzitter Siertsema: "Zo'n register biedt schijnzekerheid. De consument heeft veel meer aan een strenge controle op de kwaliteit van zonnepanelen die op de Nederlandse markt komen."

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl