Installatiebranche: ‘Meer CO2-metingen op scholen’

11-09-2014 Uneto-VNI, de branchevereniging van installateurs, wil dat er grootschalig CO2-metingen worden uitgevoerd op scholen om zo de kwaliteit van het binnenmilieu te testen en te verbeteren.

De branchevereniging reageert met deze oproep op berichtgeving over slecht functionerende ventilatiesystemen op scholen. Het overgrote deel van de ventilatiesystemen in Nederlandse scholen zou verouderd en dringend toe aan vervanging of aanpassing zijn. De meeste scholen zouden ook niet beschikken over CO2-meters om het binnenklimaat te testen.


Ventilatielucht

Volgens UNETO-VNI zijn dergelijke metingen van de CO2-concentraties en de hoeveelheid ventilatielucht in klaslokalen nodig om in kaart te brengen hoe het is gesteld met de ventilatiekwaliteit op scholen. Volgens de branchevereniging kunnen installaties alleen op basis van regelmatige metingen goed worden afgesteld en naar behoren blijven functioneren.


Binnenklimaat scholen

Het is niet voor het eerst dat het binnenklimaat van scholen onderwerp is van gesprek. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) liet in het voorjaar van 2013 onderzoek doen onder schoolbesturen, schoolleiders, leerkrachten en leerlingen om zicht te krijgen op de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. De conclusie toen was dat er nog veel te verbeteren valt aan het binnenklimaat en de energiehuishouding van schoolgebouwen.


Verbeteren klimaatinstallaties

Van de ondervraagde schoolleiders vond vorig jaar zo’n 70 procent dat er aanpassingen nodig zijn aan hun schoolgebouw. De grootste urgentie zit, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs, in het binnenklimaat en energiehuishouding van de gebouwen. Het gaat dan om zaken als het verbeteren van de klimaatinstallaties, de buitendeuren en ramen en warmte-isolatie.
Ook over de mogelijkheid om temperatuur en ventilatie te regelen was meer dan de helft van de schoolleiders ontevreden. Van hen is 20 to 25 procent zelfs zeer ontevreden op dit punt.


Relevante normen

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl