Installatiesector blij met energieakkoord

24-07-2013 De installatiesector is blij met het Nationaal Energieakkoord, waarvan de hoofdlijnen onlangs zijn gepresenteerd.

Volgens branchevereniging UNETO-VNI kan deze impuls voor energiebesparing voor extra werkgelegenheid zorgen. Ook de beroepsvereniging voor woning- en gebouwtechnici TVVL is tevreden met het bereikte akkoord.Ferry de Vries, voorzitter van TVVL: "Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet in de richting van betaalbare en schone energievoorziening en meer werkgelegenheid. Dit is in de huidige economische situatie een welkome impuls voor de bouw- en installatiesector." Voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI: "Het energieakkoord maakt eveneens een einde aan jaren van zwabberbeleid. Het biedt nu ook meer langetermijn-zekerheid."

Siertsema is blij met het akkoord, dat onder leiding van de Sociaal-Economische Raad (SER) tot stand kwam. "Dit is een omslag in het denken over onze energievoorziening. We worden minder afhankelijk van grote energiecentrales die draaien op fossiele brandstoffen. Ook wordt het interessanter om zelf energie op te wekken. Dat is gunstig voor de portemonnee van woningbezitters en gebouwbeheerders, goed voor het milieu en voor de werkgelegenheid in de installatiesector."

Groene groei
Volgens UNETO-VNI is het belangrijk dat het akkoord een consistent energiebeleid betekent voor de langere termijn. Siertsema: "We hebben lang te maken gehad met opeenvolgende kabinetten die de spelregels voor duurzame energie voortdurend veranderden. Nu is er brede consensus over de toekomst van onze energievoorziening, die verder gaat dan een volgende kabinetsperiode. Dat biedt perspectief voor groene groei en innovatie in de installatiebranche."

Besparingsfonds
UNETO-VNI is vooral positief over het fonds van 600 miljoen euro dat beschikbaar komt voor energiebesparing in de particuliere sector. Siertsema: "Ook verwachten wij veel van de ondersteuning door de overheid van burgerinitiatieven om duurzame energie op te wekken. Daarnaast gaat de overheid jaarlijks 100 miljoen investeren in het energiezuinig maken van huurwoningen. Dat gaat de installatiebranche veel werk opleveren."

Eerder becijferde de branchevereniging al dat een stimulerend beleid voor duurzame energie tienduizenden extra banen kan opleveren.

De definitieve besluitvorming van het energieakkoord vindt plaats in augustus.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl