Internetconsultatie BENG staat open

07-02-2019 Tot 2 maart 2019 kunt u reageren op het conceptbesluit van het Bouwbesluit 2012 voor Bijna Energieneutrale Gebouwen - BENG. BENG moet de huidige eis voor de energieprestatie van nieuw te bouwen gebouwen - de EPC - vervangen bij het aanvragen van omgevingsvergunningen.

De afgelopen drie jaar zijn ervaringen opgedaan met Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Ondertussen staat de tijd niet stil. Niet alleen wat betreft de BENG-eisen en de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800, maar ook politieke ontwikkelingen, rond bijvoorbeeld aardgasvrije nieuwbouw, hebben invloed op de hoogte van de BENG-eisen.

Voortgang energiezuinige nieuwbouw
In 2018 is getoetst of de voorgenomen BENG-eisen op een kostenoptimaal niveau liggen. De kostenoptimaliteitstudie is eind 2018 afgerond en gepubliceerd. Op basis van deze studie zijn de concept eisen uit 2015 aangepast.

Minister Ollongren (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ) informeerde de Tweede Kamer over de voortgang van de energiezuinige nieuwbouw en de BENG-eisen in een kamerbrief van 8 januari 2019.

Ga naar de Internetconsultatie bouwbesluit 2012. Deze is beschikbaar tot 2 maart 2019.

Bron: RVO.nl

NTA 8800: EPG Bepalingsmethode downloaden

NTA 8800 geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de getalswaarde van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw. Over het algemeen is dit een getalswaarde in kWh/m2y, met uitzondering van het aandeel hernieuwbare energie, dat wordt weergegeven als percentage. Het toepassingsgebied strekt zich uit over alle gebouwen van alle gebruiksfuncties waarvoor de (bouw)regelgeving eisen stelt aan de energieprestatie, zoals woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuw als bestaand.
U kunt NTA 8800 vrij beschikbaar downloaden.

Leren werken met NTA 8800
Met NTA 8800 breekt een nieuw tijdperk aan voor de bepaling van energieprestatie. NEN helpt u met het leren werken met NTA 8800. Daarom zijn er vanaf 2019 verschillende type kennissessies om u goed te laten leren werken met de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen. Vanaf maart 2019 biedt NEN de ½-daagse informatiebijeenkomst ‘NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie’ aan die u voorbereid op dit nieuwe tijdperk.
Ook interessant:

BENG en overheidsgebouwen: 2019 een overgangsjaar

08-02-2019 De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten ni...

Norm

NTA 8800:2019 nl

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

NTA 8800 geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de getalswaarde van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw. Over het algemeen is dit een getalswaarde in kWh/m2y, met uitzond...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl