Inwendige inspectie blusinstallatie: elke 25, 15 of 5 jaar?

16-03-2017 Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zal naar verwachting per 1 april 2017 de regels voor de inspectie van brandblusinstallaties aanscherpen. In plaats van elke 25 jaar zullen installaties nu eens per 15 jaar inwendig gekeurd moeten worden.

De afgelopen dertig jaar zijn veel gebouwen in Nederland voorzien van automatische blusinstallaties om mensen en bedrijven te beschermen tegen brand. Het CCV is een door marktpartijen geaccepteerde instantie die universeel beheer- en onderhoudsvoorschriften vastlegt.


Naar verwachting zal het CCV in haar Technical Bulletin 80 ‘Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties’ van april 2017 de regels aanscherpen, zodat blusinstallaties eens in de 15 jaar inwendig geïnspecteerd moeten worden.

Tom Verschoor is directeur bij Unica Automatic Sprinkler en pleit voor een verdere aanscherping van de norm: ‘Net als in Amerika zouden we in Nederland brandblussystemen elke vijf jaar van binnenuit moeten inspecteren. Ondanks regelmatig onderhoud kan er namelijk altijd iets misgaan, zonder dat je dat meteen in de gaten hebt. De leidingen van een blusinstallatie kunnen bijvoorbeeld gaan lekken, blokkeren of corroderen. Als er dan brand uitbreekt, kan het systeem uitvallen en niet de gewenste bescherming bieden.

Verschoor vervolgt: ‘De richtlijnen van de Amerikaanse National Fire Protection Association zijn strenger en schrijven voor dat systemen elke vijf jaar geïnspecteerd moeten worden. Wij onderschrijven deze regels en zouden dit ook graag voor Nederland zien. Een inwendige inspectie van de installatie zou onderdeel moeten zijn van de beheer cyclus zodat de hele installatie iedere vijf jaar totaal geïnspecteerd wordt.’

Inwendige inspectie

Hoe gaat zo’n inwendige inspectie eigenlijk in zijn werk? Bij een inspectie worden verschillende watermonsters genomen om het type corrosie te analyseren. Daarnaast wordt met een endoscopische camera de binnenkant van de leidingen van de blusinstallatie bekeken en als beeldmateriaal vastgelegd. Aan de hand van deze bevindingen wordt een passende oplossing voorgesteld met een plan van aanpak.

Bronnen: Bronnen: BrandVeilig.com en Unica.nl

Normen blusinstallaties

  • NEN-EN 12259-1: Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers
  • NEN-EN 12259-2: Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinkler- en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen
  • NEN-EN 12259-3: Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen, inclusief versnellers en ontluchters
  • NEN-EN 12259-4: Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine aangedreven alarmbellen
  • NEN-EN 12259-5: Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen - Deel 5: Waterstroomschakelaars
  • NEN-EN 12845: Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud

Op het gebied van vaste brandblusinstallaties spelen nog meer normen een rol.
Bekijk alle brandblusinstallatienormen. Filter vervolgens op 'Definitieve norm' voor een actueel overzicht.

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl