Is ons drinkwater over 30 jaar nog steeds schoon en veilig?

11-09-2014 Drinkwater is bijna nergens zo goed van kwaliteit als in Nederland. Maar er zijn wel steeds vaker kritische geluiden te horen of dat in de toekomst wel zo blijft. Hoewel minister Schultz van Infrastructuur en Milieu zich absoluut geen zorgen maakt, gaat het kabinet binnenkort in gesprek met de drinkwaterbedrijven over de kwaliteit van ons water.

Dat gesprek tussen het kabinet en de drinkwaterbedrijven is de uitkomst van het vragenuur in de Tweede Kamer. Regeringspartij PvdA wilde van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken weten in hoeverre ons drinkwater in de toekomst gevaar loopt.


In een interview in dagblad Trouw had directievoorzitter Lieve Declercq van drinkwaterbedrijf Vitens haar zorgen geuit over de aantasting van ons drinkwater door industriële vervuiling, resten van geneesmiddelen en overbemesting. Ook tal van graaf- en booractiviteiten in de grond zouden een bedreiging vormen voor het drinkwater.


Veiligheid drinkwater

‘De veiligheid van ons water staat buiten kijf. Maar het kost ons wel steeds meer moeite om die hoge Nederlandse standaard vast te houden. Meer dan de helft van onze drinkwaterbronnen voldoet al niet meer aan de norm voor basiskwaliteit', stelt Declercq.
Nu kunnen ongerechtigheden volgens haar nog met kostbare membraanfiltratie uit het water worden gehaald. Maar ze vraagt zich af welke stoffen er in de toekomst in zitten en of die zuiveringstechnieken dan zo verfijnd zijn dat nog steeds schoon drinkwater valt te produceren.
Minister Schultz gaf meteen na het verschijnen van het interview al aan dat zij zich geen zorgen maakt. Volgens haar is ons drinkwater schoon en veilig. Dat is het volgens de minister over 30 jaar nog steeds. Het grondwater is volgens haar goed beschermd en ook boringen vormen volgens haar geen gevaar.

Ondanks dat het kabinet zich geen zorgen maakt, gaat het toch praten met de drinkwaterbedrijven. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma is zo’n gesprek een goed podium om de zorgen van de bedrijven te bespreken.

Het kabinet kijkt volgens Dijksma naar alle bewegingen onder de grond. Ook wordt momenteel gewerkt aan een structuurvisie. De bodem is wat haar betreft alles behalve ‘vogelvrij’, zoals de directievoorzitter van Vitens had gezegd.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over:
• Leidingwaterinstallaties (NEN 1006) kunt u contact opnemen met: Leendert Buth, email: leendert.buth@nen.nl
• Grondwater en/of bodemonderzoek (NEN 5740) kunt u contact opnemen met: Saskia Schulten, email: saskia.schulten@nen.nl


Relevante normen

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl