LNG normen goed op dreef

22-02-2013 LNG is hot! Nationaal en internationaal vinden vele ontwikkelingen plaats op het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas.

Met de toenemende mondiale handel en toepassingen van LNG zijn goede internationale afspraken onontbeerlijk. Binnen ISO houden zich specifieke werkgroepen bezig met het ontwikkelen van verscheidene normen die beogen de handel en toepassing van LNG te faciliteren.


Voor Nederlandse partijen biedt dit kansen om invloed uit te oefenen en goed geïnformeerd te blijven over de afspraken die in de maak zijn.

LNG-installaties en uitrusting
Binnen ISO/TC 67 "Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries", kortweg de technische commissie voor de olie- en gasindustrie, is een specifieke werkgroep ingesteld voor LNG-installaties en uitrusting. Het werkprogramma van deze werkgroep omvat de ontwikkeling van de volgende normen:

• ISO 16901, Guidance on performing risk assessment in the design of onshore LNG installations including the ship/shore interface
• ISO 16903, Characteristics of LNG influencing design and material selection (momenteel gepubliceerd en ter stemming als normontwerp)
• ISO 16904, Design and testing of LNG marine transfer arms for conventional onshore terminals (binnenkort gepubliceerd en ter stemming als normontwerp)
• ISO 17177, Unconventional LNG transfer systems
• ISO 18624, Guidance for conception, design and testing of LNG storage tanks
• ISO 18683, Guidelines for systems and installations for supply of LNG as fuel to ships

In een eerder stadium is NEN-EN-ISO 28460, Installation and equipment for liquefied natural gas – Ship-to-shore interface and port operations gepubliceerd.

In de werkgroep participeren meer dan 130 experts wereldwijd, onderverdeeld in projectteams die elk werken aan een norm. Voor Nederlandse partijen biedt dit mogelijkheden om deel uit te maken van een breed netwerk van LNG experts en mede te bepalen hoe de uiteindelijke internationale normen eruit gaan zien. Wellicht dat partijen nog nieuwe ideeën hebben voor internationale harmonisatie om de LNG business verder te ontwikkelen.

Meer informatie over deelnamemogelijkheden aan dit werkprogramma of aan andere normen voor de olie- en gasindustrie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, per e-mail energy@nen.nl of telefonisch (015) 2 690 245.

LNG-vulstations
In internationaal verband wordt verder gewerkt aan ISO 16924, Liquefied natural gas (LNG) vehicle filling stations. Dit vindt plaats in ISO/PC 252 "Natural gas fuelling stations for vehicles". Deze internationale norm heeft sterke raakvlakken met de ontwikkelingen binnen de publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS), waar wordt gewerkt aan PGS 33-1, Aardgasafleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen en PGS 33-2, Aardgasafleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen – Bunkeren van schepen (shore-to-ship levering).


Meer informatie
Voor meer informatie over ontwikkelingen van aardgasvulstations kunt u contact opnemen met Shyreen Dahoe;
Telefoon: (015) 2 690 181
E-mail: energy@nen.nl

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl