Landelijke afspraken over renovatie van gietijzeren gasleidingen met de kousmethode

23-12-2014 Op verzoek van Netbeheer Nederland en de SodM begint NEN met een nieuw project om landelijke afspraken vast te leggen over ontwerp, aanleg, beheer en kwaliteitsborging van de zogenaamde kousmethode voor het renoveren van gietijzeren gasleidingen.

Op 17 december jl is tijdens een kick off bijeenkomst besloten om van start te gaan met dit project. De afspraken worden vastgelegd in een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ofwel een snelle ‘norm’. Het verschil met een NEN-norm is onder andere dat de ontwikkelingstijd sneller is en er geen openbare commentaarronde is.

Voor wie

Deelname aan de totstandkoming van deze NTA kan interessant zijn voor alle organisaties die betrokken zijn bij het renoveren van gietijzeren gasleidingen. Belanghebbenden die nog niet waren benaderd worden bij deze ook uitgenodigd om deel te nemen. De eerste vergadering zal in de tweede helft van februari 2015 plaatsvinden.

Waarom een NTA?

De reden om afspraken vast te leggen specifiek voor de kousmethode betreft de afwijkende werkwijze ten opzichte van andere sleufloze technieken. Bij de kousmethode bepaalt de combinatie van een bestaande buis samen met de kous de kwaliteit. Hieronder wordt verstaan de kwaliteit van de huidige buis, de kwaliteit van de kous en de kwaliteit van de hechting aan de wand van de buis. Voor andere relining of sleufloze technieken is dit geheel anders.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie of deelname aan het ontwikkelingstraject: ir. A. de Jong, Consultant cluster Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 162 of e-mail arie.dejong@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl