Legionellaramp 15,5 jaar geleden

15-08-2014 Inmiddels is het 15,5 jaar geleden dat de Legionellaramp in Bovenkarspel uitbrak. Nog steeds blijkt Legionellapreventie een moeilijk punt. Zo concludeerde De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een recentelijk gepubliceerd rapport dat er in 2012 bij 48% van de prioritaire installaties (o.a. zwembaden, hotels, zorginstellingen) een verhoogd risico is geconstateerd.

Van de 2168 installaties die een legionellacontrole hebben ondergaan, blijken er 1041 een verhoogd risico te hebben.

Eigenaar heeft zorgplicht

Een eigenaar van een leidingwaterinstallatie heeft zorgplicht. In de praktijk betekent dit dat de eigenaar de plicht heeft om de gebruikers van het pand te beschermen tegen de Legionellabacterie.


Aantal normen die betrekking hebben op legionella

Een van de belangrijkste normen op het gebied van leidingwaterinstallaties is de NEN 1006. Deze zorgt ervoor dat vanuit een installatietechnisch oogpunt de kans op Legionellagroei wordt beperkt.
De NEN-EN 806 serie ‘Eisen voor drinkwaterinstallaties voor gebouwen’ bestaat uit vijf delen die verschillende aspecten van drinkwater beschrijven. Tevens is er een technisch rapport waarin beschreven wordt hoe de groei van Legionellabacteriën kunnen worden voorkomen.
NPR-CEN/TR 16355 bevat informatie over de voorwaarden voor de groei van Legionella in drinkwaterinstallaties in overeenstemming met de NEN-EN 806-serie en geeft aanbevelingen voor het voorkomen van de groei van Legionella in deze installaties.
NEN 6265 geeft een methode voor het aantonen en kwantificeren van Legionella-bacterien in water.
NPR 6266 is onlangs vernieuwd en vormt een toelichting bij het gebruik van NEN 6265 voor de bepaling van Legionella-bacteriën in water.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl