Legionellaramp 15,5 jaar geleden

15-08-2014 Inmiddels is het 15,5 jaar geleden dat de Legionellaramp in Bovenkarspel uitbrak. Nog steeds blijkt Legionellapreventie een moeilijk punt. Zo concludeerde De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een recentelijk gepubliceerd rapport dat er in 2012 bij 48% van de prioritaire installaties (o.a. zwembaden, hotels, zorginstellingen) een verhoogd risico is geconstateerd.

Van de 2168 installaties die een legionellacontrole hebben ondergaan, blijken er 1041 een verhoogd risico te hebben.

Eigenaar heeft zorgplicht

Een eigenaar van een leidingwaterinstallatie heeft zorgplicht. In de praktijk betekent dit dat de eigenaar de plicht heeft om de gebruikers van het pand te beschermen tegen de Legionellabacterie.


Aantal normen die betrekking hebben op legionella

Een van de belangrijkste normen op het gebied van leidingwaterinstallaties is de NEN 1006. Deze zorgt ervoor dat vanuit een installatietechnisch oogpunt de kans op Legionellagroei wordt beperkt.
De NEN-EN 806 serie ‘Eisen voor drinkwaterinstallaties voor gebouwen’ bestaat uit vijf delen die verschillende aspecten van drinkwater beschrijven. Tevens is er een technisch rapport waarin beschreven wordt hoe de groei van Legionellabacteriën kunnen worden voorkomen.
NPR-CEN/TR 16355 bevat informatie over de voorwaarden voor de groei van Legionella in drinkwaterinstallaties in overeenstemming met de NEN-EN 806-serie en geeft aanbevelingen voor het voorkomen van de groei van Legionella in deze installaties.
NEN 6265 geeft een methode voor het aantonen en kwantificeren van Legionella-bacterien in water.
NPR 6266 is onlangs vernieuwd en vormt een toelichting bij het gebruik van NEN 6265 voor de bepaling van Legionella-bacteriën in water.

Norm

NEN 1006+A3:2011 nl

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)

Deze norm geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor u...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN 806-1:2000 en

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1: Algemeen

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR-CEN/TR 16355:2012 en

Aanbevelingen ter voorkoming van Legionella groei in leidingwaterinstallaties binnen gebouwen ten be...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 6265:2007 nl

Water - Detectie en telling van <em>Legionella</em>

Deze norm geeft een methode voor het aantonen en kwantificeren van Legionella-bacterien in water. Karakteristieke kolonies worden nader onderzocht door middel van reinkweken en uitvoeren van bevestigings- en typeringsreacties. De norm is van toepassi...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 6266:2014 nl

Water - Toelichting bij de detectie van <em>Legionella</em> volgens NEN 6265

NPR 6266 vormt een toelichting bij het gebruik van NEN 6265 voor de bepaling van <em>Legionella</em>-bacteriën in water. Zij geeft tevens aanwijzingen voor het nader identificeren van de kolonies die op grond van hun verschijningsvorm als verdacht wo...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl