Loodgieter schuldig aan verkeerd geïnstalleerde cv-ketel

07-02-2014 Een loodgieter die in 2012 een cv-ketel verkeerd monteerde in een recreatiewoning, heeft een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar gekregen voor dood door schuld. Door de verkeerde installatie en een verkeerd aangebrachte rookgasafvoer kwamen twee mensen in de woning om door koolmonoxidevergiftiging,

De loodgieter is volgens de rechter ‘zeer onachtzaam en zeer nalatig geweest’ bij de installatie van de cv-ketel. Een tweede loodgieter, de zoon van de veroordeelde, is vrijgesproken. Justitie had eerder voor de rechtbank in Lelystad 18 maanden celstraf (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) geëist tegen de twee loodgieters uit Harderwijk.


De rechtbank heeft echter in de uiteindelijke strafmaat mee laten wegen dat de gebeurtenissen ook op de dader een grote impact hebben gehad en vindt een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf passend.

Rookgasafvoer verkeerd aangesloten
Tijdens de rechtszaak had OM betoogd dat het tweetal de hoogrendement gaswandketel in de inpandige schuur van de recreatiewoning had geplaatst. Ze zouden daarbij een ongeijkte, verouderde en defecte CO-meter hebben gebruikt. De rookgasafvoer was onjuist op ketel aangesloten en, tegen de voorschriften in, waren er beugels van kunststof gebruikt. Volgens het Openbaar Ministerie werd de ketel ook niet op propaangas ingesteld. De rechter acht deze punten bewezen.

Gerelateerde normen

NEN 6062:2011 nl

Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen

NEN 2757-1:2011 nl

Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde.

NEN 2757-2:2006 nl

Afvoer van rook van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde - Bepalingsmethoden geschiktheid afvoersystemen

NPR 3378-42:2001 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Deel 42: Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer voor type B en type C toestellen (open en gesloten toestellen) - Keuze van constructies en materialen en dimensionering met tabellen

Geen erkend installateur
De mannen erkenden voor de rechtbank dat ze niet gediplomeerd waren en dus ook geen erkend installateur.

De officier van justitie had ook geëist dat de loodgieters tot vijf jaar na afloop van hun celstraf geen loodgieterswerkzaamheden mogen verrichten. De rechtbank ziet daarvoor geen aanleiding en gaat er van uit dat de man in de toekomst zorgvuldiger te werk zal gaan.

Een woordvoerder van de branchevereniging voor installateurs, Uneto-VNI, zei eerder tegen het vakblad Cobouw dat – los van deze specifieke rechtszaak - de vereniging zich in zijn algemeenheid wel kan vinden in een beroepsverbod als er sprake is van dergelijk ernstige feiten. Uneto-VNI zegt het jammer te vinden dat de overheid ooit de vergunningplicht voor installateurs in de Vestigingswet heeft losgelaten.

Norm

NEN 8757:2005 nl

Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande bouw

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rook waarmee kan worden bepaald: - voor welke toestellen de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook geschikt is; - de geschiktheid van de capaciteit van de voorzien...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl