Meer schade door blikseminslag

07-08-2013 UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor de installatiesector, waarschuwt voor hoog oplopende schade door blikseminslag.

Bij bedrijven en huishoudens staan steeds meer elektrische apparaten, waardoor het schadebedrag flink kan oplopen na inslag.Jaarlijks beloopt de economische schade als gevolg van blikseminslag op tot vele tientallen miljoenen euro's.In Nederland vinden er per jaar zo'n 100.000 tot 250.000 blikseminslagen plaats. Voor aankomend weekend wordt opnieuw onweer voorspeld. Goede bliksembeveiliging voorkomt niet alleen schade aan gebouwen, maar zorgt er ook voor dat werkprocessen niet ontregeld raken.

Dat laatste is steeds belangrijker vanwege de toenemende afhankelijkheid van ict-structuren in het bedrijfsleven. Blikseminslag kan systemen urenlang platleggen en daardoor zorgen voor hoge kosten.

BRL 1201
Veel gebouweigenaren en -beheerder weten niet goed hoe hun eigendom optimaal beveiligd kan worden. Leden van de vakgroep Bliksembeveiliging van UNETO-VNI hebben die kennis wel. Leden van de vakgroep werken op basis van de Europese norm en de daarvan afgeleide Beoordelingsrichtlijn BRL 1201. Deze richtlijn stelt kwaliteitseisen aan het gehele proces van ontwerpen en installeren tot en met de daadwerkelijke ingebruikname van bliksem- en overspanningsbeveiligingsinstallaties.

Extra aandacht voor goed functionerende bliksembeveiliging is hard nodig; onderzoek door UNETO-VNI uit 2011 wijst uit dat zo'n 50 procent van bedrijven niet of onvoldoende is beschermd tegen blikseminslag.

Bron:UNETO VNI

Norm

NEN-EN-IEC 62305-1:2011 nl

Bliksembeveiliging - Deel 1: Algemene principes

Dit deel van IEC 62305 behandelt de algemene principes die in aanmerking moeten worden genomen voor de bliksembeveiliging van:<br> - Objecten met inbegrip van installaties en hun inhoud, alsmede van personen; <br> - Dienstleidingen met aansluiting...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl