Minder koolmonoxide-incidenten in 2018

07-02-2019 In 2018 is er één iemand overleden aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging. Uiteraard is iedere dode er één teveel, maar toch is dit een forse daling, vergeleken met 2017. In dat jaar waren er zeven doden door koolmonoxide te betreuren. Dit blijkt uit cijfers van opleidingscoördinator Marco Lammers van installateur Geas Energiewacht.

Ook het aantal gewonden liep terug van 203 in 2017, naar 129 in 2018. Daarbij moet wel worden aangetekend dat 2017 een piekjaar was. Marco Lammers houdt al jarenlang de nieuwsmeldingen in de media bij en baseert daarop zijn cijfers. Zo waren er in 2013 nog drie doden te betreuren, in 2014 vijf doden en een jaar later zelfs zeven. In 2016 waren er twee doden.

Het aantal gewonden varieert ook sterk: in 2013 waren dat er maar liefst 204, in 2014 nog 150 en in 2015 ‘slechts’ 108. Daarna liep dit aantal helaas weer op naar 139 in 2016 en 203 in 2017. Opvallend is dat het aantal koolmonoxide-alarmen via het alarmsysteem van de brandweer stijgt. Dit duidt er op dat de veel verkochte koolmonoxidemelders wellicht erger hebben voorkomen. Bij de cijfers van Geas moet worden aangetekend dat ze gebaseerd zijn op berichtgevingen in media en van brandweerkorpsen. Het feitelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. In Nederland bestaat nog geen landelijke melding en registratie van koolmonoxide-ongevallen.

Installeren volgens de normen

De belangrijkste zaken voor het veilig installeren van de rookgasafvoer zijn beschreven in NEN 2757 en verder toegelicht in NPR 3378. Overige gerelateerde normen zijn NEN 1078, NEN 8078, NEN-EN 15001-serie, NEN 3028 en NEN 8757.

Brandweer start campagne

De brandweer is op 4 februari 2019 weer een campagne gestart ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging. Op www.brandweer.nl is daar alles over te lezen. Uit een recent gehouden enquête van de Nederlandse Brandwondenstichting blijkt volgens Brandweer.nl dat 85% van de mensen denkt géén risico te lopen op een koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast komt naar voren dat een derde niet weet hoe hij een koolmonoxidevergiftiging voorkomt. Een schril contrast met de praktijk: “Alleen al in de regio Rotterdam-Rijnmond krijgen we dagelijks meerdere meldingen binnen over een mogelijke koolmonoxidevergiftiging. In bijna de helft van de gevallen blijkt het ook daadwerkelijk te gaan om een koolmonoxidevergiftiging. Een verontrustend aantal”, aldus Peter Schuurmans, Officier van Dienst bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

“Het feit dat er dagelijks meerdere meldingen van koolmonoxide bij de brandweer binnenkomen is zorgelijk. Wij brengen nu in kaart hoeveel incidenten er in alle 25 veiligheidsregio’s plaatsvinden”, vult Jet Vroege aan, Dossierhouder Koolmonoxide bij Brandweer Nederland. “'Een koolmonoxidevergiftiging kan echt iedereen overkomen. Het maakt je ziek en leidt in het ernstigste geval tot de dood. Het is van levensbelang dat mensen zich wél bewust zijn van het risico op een vergiftiging én hoe je deze kunt voorkomen. Daarom starten we vandaag, samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting, de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’.”

Raadplegen van gasinstallatienormen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan veilige gasinstallaties en verwijst daarbij naar NEN 1078 voor nieuwbouw en naar NEN 8078 voor bestaande bouw. Deze normen bevatten vooral prestatie-eisen: grenswaarden waaraan de installatie moet voldoen en bepalingsmethoden om te toetsen of er inderdaad hieraan wordt voldaan. NPR 3378 is er om te voorzien in de behoefte aan meer praktische voorbeelden en toelichting. Deze NPR Gasinstallaties bestaat uit een aantal delen die regelmatig worden geactualiseerd om zo dicht mogelijk bij de laatste stand der techniek aan te sluiten.

Wilt u beschikken over een praktische collectie van gasnormen die altijd up-to-date is en waarmee u eenvoudig kunt werken? ‘Werken met NPR 3378’ is een gebruiksvriendelijke online omgeving waar u altijd toegang heeft tot de actuele versie van de praktijkrichtlijn gasinstallaties, NPR 3378. U kunt ook notities en bookmarks plaatsen. Daarnaast kunt u in de licenties ‘Premium online’ en ‘Premium’ ook de andere belangrijkste gasinstallatienormen raadplegen, zoals NEN 1078 en NEN 8078. Wel zo handig. Al beschikbaar vanaf € 90 per jaar (excl. btw.)

Lees meer over Werken met NPR 3378 www.werkenmetnpr3378.nl.

Praktijkgerichte training gasinstallateurs vanuit NEN

NEN heeft voor het opleiden van gasinstallateurs een praktijkgerichte en kwalitatief sterke training: ‘Training Gasinstallaties in de praktijk’.

In deze laagdrempelige training worden de belangrijkste eisen uit het Bouwbesluit die aan de aanleg en de controle van gasleidingen en verbrandingstoestellen en de opstelling ervan besproken. Verder wordt aandacht besteed aan rookgasafvoer inclusief de uitmonding. Door diverse cases leert u de eisen kennen. Ook weet u hoe u om moet gaan met lastige situaties. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen besproken zodat u weer up-to-date bent.

Meer informatie over de Training Gasinstallaties in de praktijk.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk het thema Gasinstallaties.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl