NEN publiceert nieuwe ‘kolken’ norm NEN 7067

04-04-2016 In Europees verband is de EN 124 ontwikkeld, een nieuwe norm voor putafdekkingen. Omdat de nationale normen op dit gebied erg gedateerd zijn en niet aansluiten op deze Europese ontwikkeling is besloten de normen samen te voegen tot een nieuwe NEN 7067 Kolken - Definities, nominale afmetingen, (functionele) eisen en beproevingsmethoden.

Deze nieuwe samengevoegde norm geeft definities en algemene functionele eisen voor niet vergrendelde kolken, alsmede de basis voor aanvullende materiaal- of product gebonden eisen in specifieke productnormen.

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de te vervangen normen hebben betrekking op:

  • het uitbreiden van het toepassingsgebied door het opnemen van kolken in speciale omstandigheden;
  • het toepassen van alternatieven voor het stankscherm;
  • aansluiten op de NEN-EN 124-reeks;
  • aanpassen aan de nieuwste stand der techniek;
  • het vervallen van de klasse x en y voor kunststofkolken.

De voordelen van deze nieuwe norm voor de markt zijn:

  • meer eenduidigheid door het samenvoegen van verschillende nationale normen en goede aansluiting op Europese normen;
  • meer materialen opgenomen wat leidt tot meer flexibiliteit voor de markt;
  • aanpassingen in beoordelingsrichtlijnen zijn verwerkt in de nieuwe norm.

De nieuwe NEN 7067 is opgesteld door een begeleidingscommissie ingesteld door normcommissie 349 165 'Afvalwatertechniek'.

Meer informatie

Voor praktische informatie of bestellingen kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Willemien Bosch, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 123 of e-mail willemien.bosch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemien Bosch, consultant Bouw & Installatie.

(015) 2 690 324

willemien.bosch@nen.nl


Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl