NEN publiceert nieuwe leidingwaterinstallatienorm NEN 1006

12-10-2015 Met de publicatie van de nieuwe NEN 1006 ligt er een geheel nieuwe editie van dé Nederlandse norm op het gebied van leidingwaterinstallaties. Grote veranderingen in nationale en Europese wet- en regelgeving hebben geleid tot actualisatie van deze norm. NEN 1006 wordt zowel vanuit het Bouwbesluit als de Drinkwaterwetgeving voorgeschreven.

NEN 1006:2015 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’ geeft eisen en aanbevelingen voor leidingwaterinstallaties uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm omvat het ontwerp, de aanleg en het gebruik van een leidingwaterinstallatie in een perceel, inclusief bijbehorende grond.
NEN 1006 is voor het laatst uitgebreid herzien in 2002. Er zijn hierna drie stuks wijzigingsbladen uitgegeven waarvan de laatste in 2011.

Wijzigingen

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van NEN 1006 uit 2011 zijn:

  • Opname van bepalingsmethoden van eisen die gesteld worden aan de benodigde druk- en volumestroom, temperaturen en materiaalgebruik;
  • Aanpassing van de persproef: eisen aan ingebruikstelling en dossiervorming bij de installatie;
  • Uitbreiding van de grondslagen op het gebied van te hoge stroomsnelheden, temperatuur, fysische, chemische en microbiologische kwaliteit van het water aan tappunten;
  • Aanpassing in de voorschriften voor de aanleg van de installatie;
  • Uitbreiding van de eisen aan de warmtapwaterinstallatie.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Willemien Bosch, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 123 of e-mail willemien.bosch@nen.nl.

Norm

NEN 1006:2015 nl

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties

NEN 1006 geeft de minimale eisen en voorwaarden waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen. De norm omvat het ontwerp, de aanleg en het gebruik van de installatie in een perc...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Willemien Bosch, consultant Bouw & Installatie.

(015) 2 690 123

willemien.bosch@nen.nl

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl