NPR 3378 deel 22 herzien & gepubliceerd

16-06-2014 Deel 22 van NPR 3378 is onlangs herzien. De voorgaande versie dateerde uit 2003, het was dus tijd om dit deel weer eens goed tegen het licht te houden. De wijzigingen zijn vooral bedoeld voor extra duidelijkheid en toepasbaarheid.

Deel 22 gaat over de opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten. Dat is natuurlijk van groot belang voor de veiligheid en is daarom normatief geregeld in NEN 1078 en in NEN 3028. De NPR-delen geven in aanvulling op de normteksten uitgebreide praktische toelichting.


Deel 22: NPR 3378:22
NPR 3378-22 is van toepassing voor gebouwgebonden installaties. NEN 3028 is door het Bouwbesluit 2012 aangewezen voor een brandveilige opstelling van het verbrandingstoestel met inbegrip van een aansluitleiding tussen het toestel en de voorziening voor de afvoer van rookgas. Dit geldt voor zowel stookruimten als opstellingsruimten.

Dit deel van NPR 3378 geeft ten opzichte van NEN 3028 de gebruiker extra inzichten en praktische en constructieve mogelijkheden, zoals:

• Het onderscheid tussen opstellingsruimte en stookruimte.
• Uitvoeringsvorm/constructieve maatregelen om een draagconstructie van het hoofdgebouw te vrijwaren van voortschrijdende instorting.
• Algemene bouwkundige aspecten van een stookruimte.
• Een meer uitgebreide toelichting op de plaats van openingen ten opzichte van de apparatuur in de stookruimte.
• De aspecten samenhangend met brand zijn expliciet voor de constructieonderdelen toegelicht.

Voornaamste wijzigingen ten opzichte van de uitgave van 2003 zijn de volgende:
• De eisen uit het Bouwbesluit die ten grondslag liggen aan de in dit deel van de NPR beschreven uitvoeringsvormen en werkwijzen zijn geactualiseerd van Bouwbesluit 2003 naar Bouwbesluit 2012.

• Om aansluiting te hebben bij het Bouwbesluit en NEN 3028 is besloten in deze herziening de belasting uit te drukken in calorische bovenwaarde (b.w.). Meerdere onderdelen van dit deel van de NPR zijn daarom aangepast. De belasting (van een verbrandingstoestel) was in de uitgave van 2003 uitgedrukt in calorische onderwaarde (o.w.).

• In het kader van zorgplicht zoals beschreven in het Bouwbesluit, is een hoofdstuk Beheer en Onderhoud toegevoegd.

• Stooktoestellen ten behoeve van tuinbouwkassen zijn niet meer opgenomen omdat dit deel zich beperkt tot gebouwgebonden installaties.

• De hoofdstukken Rookgasafvoer en Uitmondingen zijn niet meer opgenomen. Deze onderwerpen worden uitgebreid beschreven in NEN 2757 deel 1 en 2 en in de NPR 3378-delen 60 en 61 betreffende afvoersystemen en uitmondingen.


Meer informatie
Voor meer informatie of reacties kunt u contact opnemen met:
Arie de Jong: Senior Consultant Bouw & Installatie
Tel: (015) 2 690 162
E-mail: Arie.deJong@nen.nl

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl