NPR 3378 delen 1 en 2 herzien & gepubliceerd

13-12-2013 De delen 1 en 2 van NPR 3378 zijn onlangs herzien. De voorgaande versies waren uit 2006, het was dus tijd om deze beide delen weer eens goed tegen het licht te houden. De wijzigingen zijn vooral bedoeld voor extra duidelijkheid en toepasbaarheid.

De delen 1 en 2 van NPR 3378 zijn herzien. De voorgaande versies waren uit 2006, het was dus tijd om deze beide delen weer eens goed tegen het licht te houden. De wijzigingen zijn vooral bedoeld voor extra duidelijkheid en toepasbaarheid.Beide delen gaan over de bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie. Dat is natuurlijk van groot belang voor de veiligheid en is daarom normatief geregeld in NEN 1078 voor nieuwbouw en in NEN 8078 voor bestaande bouw. De NPR-delen geven in aanvulling op de normteksten uitgebreide praktische toelichting hoe de gasdichtheid in verschillende omstandigheden kan worden bepaald.

Deel 1: NPR 3378:2013 nl
Deel 1 geeft naast de in de norm(en) gegeven dichtheidscontrole van de afgedopte gasleiding bovendien een dichtheidscontrole voor de gehele installatie, dus inclusief aangesloten toestellen.

In de nieuwe uitgave is verduidelijkt welke beproevingen dienen te worden uitgevoerd. Het toepassingsgebied van de beproeving op de gehele installatie is beperkt tot een leidinginhoud van maximaal 50 l. Er is ook een toevoeging gekomen gericht op de veiligheidsaspecten bij de sterktebeproeving, een tabel is toegevoegd voor de inhoudsbepaling van kunststofleidingen, de tabelwaarden voor draadpijp zijn enigszins aangepast en er is een rekenvoorbeeld gegeven voor de bepaling van het leidingvolume. De term middellijn is consequent vervangen door diameter. Verder zijn ook de correcties verwerkt uit NPR 3378-1/C1:2007.

Gerelateerde normen

Deel 2: NPR 3378:2013 nl
Deel 2 geeft aanvullende methoden voor de gasdichtheid voor situaties waarin de standaardmethode op bezwaren stuit. Dat betreft beproevingen bij een andere druk en/of met een ander medium en daarnaast wordt ingegaan op situaties waarbij rekening wordt gehouden met het toelaatbare lekverlies in de aangesloten toestellen of componenten.

De aanpassingen in deel 2 betreffen allereerst de beperking tot installaties met een leidinginhoud van maximaal 50 l en ook zijn enkele tabelwaarden (tabel 1) voor propaan gecorrigeerd.

Situaties met een leidinginhoud van de installatie groter dan 50 l zijn dus uitgesloten van deze NPR-delen. Indien daar behoefte aan is (reacties zijn welkom!) kan daarvoor een apart NPR-deel worden ontwikkeld.

Meer informatie
Voor meer informatie of reacties kunt u contact opnemen met:
Arie de Jong: Senior Consultant Bouw & Installatie
Tel: (015) 2 690 162
E-mail: Arie.deJong@nen.nl

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl