Nederlandse wc kan niet zomaar van 6 naar 4 liter spoelwater

18-05-2015 Uit oogpunt van duurzaamheid zou een toiletspoeling met 4 in plaats van 6 liter water beter zijn. Maar een kleiner spoelvolume is pas echt duurzamer als de riolering ook goed functioneert, zegt een expertgroep sanitaire technieken.

Toiletspoelingen met slechts 4 in plaats van 6 liter water zijn in Nederland niet mogelijk zonder bouwkundige aanpassingen, stelt de expertgroep sanitaire technieken van TVVL.


Spoelwater

Volgens de expertgroep is een kleiner spoelvolume pas echt duurzamer als de riolering ook goed functioneert. 'Spoelwater in toiletten moet immers niet alleen fecale stoffen, urine en wc-papier uit de toiletpot verwijderen zonder resten achter te laten, maar ook zorgen dat de fecale stoffen in de riolering voldoende transportafstand hebben', aldus een studie van de expertgroep.


Afschot afvoerleidingen

Voor toiletten met minder spoelvolume is volgens TVVL het afschot van afvoerleidingen cruciaal. Voor een groter afschot zijn dikkere vloeren en meer hoogte boven verlaagde plafonds nodig. Ook moet rekening worden gehouden met de ruimtelijke indeling van toiletruimten ten opzichte van leidingschachten, vanwege de beperkte transportafstanden van de fecale stoffen via de liggende afvoerleidingen tot aan de standleiding.

De studie waar de expertgroep aan werkt is in gang gezet naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie in november 2013. Hierin presenteert de commissie maximale limieten voor de waterspoeling van een toilet. Om voor het EU-milieukeur in aanmerking te komen, moeten toiletcombinaties voldoen aan de criteria die in het Technische Rapport Development of EU Ecolabel Criteria for Flushing Toilets and Urinals staan.


Gebouwriolering

Volgens Will Scheffer van de TVVL-expertgroep lukt dat met de huidige voorschriften voor gebouwriolering en de beoordelingsrichtlijnen voor toiletten in Nederland vooralsnog niet. De rioolsystemen in de EU zijn zeer heterogeen. Zonder aanvullende maatregelen zijn toiletten met spoelvolumes kleiner dan 6 liter op sommige systemen niet aan te sluiten. In Nederland is het zelfs niet toegestaan, schrijft Scheffer in dit artikel. Algemene regel is dat gebouwrioleringen in Europa goed moeten kunnen functioneren met een spoelvolume van 6 liter.


Voorschriften Bouwbesluit

Een van de prestatie-eisen van het Nederlandse Bouwbesluit is dat de gebouwriolering zodanig is ontworpen en aangelegd dat een voor de gezondheid nadelige situatie wordt voorkomen. Dit wordt bepaald in NEN 3215.


Presentatie op Nationaal Congres Sanitaire Technieken

Op het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat plaatsvindt op 10 juni a.s. in Amersfoort, presenteert de TVVL de resultaten van haar studie waarmee in theorie wel met een 4-liter spoeling kan worden voldaan aan de prestatie-eis van het Bouwbesluit.


Relevante normen

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl