Nieuwe NEN 1006: Persproef waterleidingen mag nu ook met CO2 of stikstof

25-02-2016 De norm NEN 1006 voor leidingwaterinstallaties is eind 2015 geheel herzien. Een van de belangrijkste wijzigingen is de aanpassing van de persproef. Nadat een leidingwaterinstallatie is aangelegd, moet het gehele systeem worden getest. Met de persproef worden de trekvaste delen van leidingwaterinstallaties, bijvoorbeeld de fittingen, getest op waterdichtheid en sterkte (afschuiving). De methode van afpersen is afhankelijk van het leidingmateriaal en middellijn van de leidingen.

Persproef

Voorheen was het enkel toegestaan om de persproef uit te voeren met (drink)water of olievrije lucht. Sinds de herziening van NEN 1006 mag dit ook met inert gas zoals CO2 of stikstof. Door gebruik te maken van inert gas blijft er geen water in de installatie achter. Ook is er geen mogelijke nadelige reactie tussen gas en het leidingmateriaal. Daarnaast wordt voorkomen dat er beheer moet plaatsvinden na het afpersen. Water brengt immers het risico op vervuiling en de vorming van biofilm met zich mee.

Voor de persproef met lucht/inert gas geldt een andere procedure dan voor de persproef met drinkwater. Dit is opgenomen in Waterwerkblad 2.3. Voor het afpersen met gas moeten veiligheidseisen in acht worden genomen. Er moeten voldoende ontluchtingskranen zijn aangebracht voor het aflaten van de persdruk, op plaatsen waar de lucht of inert gas zonder gevaar kan worden afgelaten.

NEN 1006 is voor het laatst uitgebreid herzien in 2002. Er zijn hierna drie stuks wijzigingsbladen uitgegeven waarvan de laatste in 2011.


Leidingmateriaal

Een andere wijziging in de herziene NEN 1006 is dat er geen onderscheid meer wordt in metalen leidingen en kunststofleidingen (tot en met DN 63). Kunststofleidingen kunnen nu ook in een korte periode worden afgeperst dan voorheen.


Waterwerkblad

De persproef staat in detail uitgewerkt op dit concept Waterwerkblad. Het definitieve Waterwerkblad wordt in de loop van dit jaar gepubliceerd.

NEN 1006 bevat alle eisen waar een leidingwaterinstallatie aan moet voldoen uit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De herziene norm uit 2015 is van toepassing op elke nieuwe, uit te breiden of te wijzigen leidingwaterinstallatie. Daarnaast geldt de norm ook voor het beheer en onderhoud van bestaande leidingwaterinstallaties en voor aanleg van tijdelijke installaties.


Een paar andere wijzigingen

  • Opname van bepalingsmethoden van eisen die gesteld worden aan de benodigde druk- en volumestroom, temperaturen en materiaalgebruik;
  • Uitbreiding van de grondslagen op het gebied van te hoge stroomsnelheden, temperatuur, fysische, chemische en microbiologische kwaliteit van het water aan tappunten;
  • Aanpassing in de voorschriften voor de aanleg van de installatie;
  • Uitbreiding van de eisen aan de warmtapwaterinstallatie.

Wilt weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn? Volg dan de halfdaagse training Wijzigingen NEN 1006


Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Willemien Bosch, consultant Bouw & Installatie.

(015) 2 690 123

willemien.bosch@nen.nl

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl