Nieuwe delen NPR 3378 ’Praktijkrichtlijn gasinstallaties, aanleg van gebouwgebonden gasleidingen’

05-04-2013 Per december 2012 zijn er nieuwe versies van NPR 3378 (deel 5, 6 en 7 gasleidingen) gepubliceerd. De nieuwe delen vervangen de versies uit 2007.

Deze delen zijn een leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078. Het gaat daarbij om gasleidingen voor gebouwgebonden voorzieningen voor gas met een werkdruk tot en met 0,05 MPa (500 mbar). Per maart 2013 zijn er op de delen 5 en 6 van december 2012 wijzigingsbladen gepubliceerd.In deel 5 worden de algemene onderwerpen voor de aanleg van gasleidingen behandeld en worden richtlijnen gegeven voor het ontwerp en de aanleg ervan. Aanvullend is deel 6 voor leidingen boven de grond en deel 7 voor leidingen in de grond.

Wijzigingen in deel 5, 6 en 7 ten opzichte van versies uit 2007

Belangrijke wijzigingen in deel 5 en 6 zijn:

  • Bij de ligging van gasleidingen is een andere indeling gemaakt: leidingen in het zicht, leidingen niet in het zicht en leidingen in de grond. Ook de omschrijvingen zijn gewijzigd.
  • De condities waaronder multilayer- en PEX-leidingen kunnen worden toegepast zijn gewijzigd.
  • Het onderwerp beugelen is opgenomen.

Aanvullend in deel 5:

  • Tabellen zijn toegevoegd voor installatiemogelijkheden voor multilayer- en PEX-leidingen en verbindingen en voor geribbelde en niet-geribbelde RVS buizen en verbindingen.
  • De verwijzingen en Bijlage A zijn geactualiseerd en benamingen van verbindingen zijn in de tabellen A.1 tot en met A.5 aangepast aan de gebruikte terminologie in de Keuringseisen (KE’s).
  • Stalen precisiebuizen zijn niet meer opgenomen.

Belangrijke wijzigingen in deel 7 zijn:

  • Nieuw hoofdstuk over de beperking van externe invloeden op de gasvoorziening. Hierin wordt onder meer de beïnvloeding door externe natuur- en milieueffecten behandeld en welke mogelijke maatregelen daartegen behoren te worden genomen. Hiermee is
  • Nieuw hoofdstuk over de herkenbaarheid van leidingen (geel). Hiermee is NPR 3378-7 in overeenstemming gebracht met NEN 1078.
  • Aanvullende paragraaf over messing met betrekking tot bescherming tegen corrosie.

Gerelateerde normen

Wijzigingsbladen maart 2013 bij deel 5 en 6

In de in december 2012 verschenen publicaties was vastgelegd dat voor multilayer- en PEX-leidingen in de opstelplaats van de gasmeter (meterruimte) en de opstelplaats van het verbrandingstoestel een mantelbuis van metaal of een PVC mantelbuis (met een minimale wanddikte van 3 mm) behoorde te worden toegepast.

Bovenstaand is in de wijzigingsbladen NPR 3378-5:2012/A1 en
NPR 3378-6:2012/A1 gewijzigd door voor situaties waar multilayer- en PEX-leidingen in het zicht zijn toegelaten een mantelbuis in metaal of kunststof op te nemen en voor de kunststof mantelbuis zowel een starre als buigzame buis (ribbelbuis) toe te laten (tabel A.4 deel 5 en 4.2.3.2 t/m 4.2.3.4 en 4.2.4 in deel 6). De (buigzame) mantelbuis biedt, in tegenstelling tot de starre PVC mantelbuis een praktische oplossing voor alle installatiemogelijkheden en biedt bescherming tegen mechanische en warmtebelasting.

Brandveiligheid meterruimten

In november 2012 heeft een overleg ‘brandveiligheid meterruimten’ plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de betreffende normcommissies, NEN, een afvaardiging van Netbeheer Nederland, Kiwa, UNETO-VNI en Brandweer Nederland over de brandveiligheid van gasleidingen in de meterruimte. Hierin is afgesproken om een meer concrete (prestatie-)eis te formuleren met betrekking tot de brandveiligheid van de gehele gasinstallatie in de meterruimte. Dit jaar wordt hier nadere invulling aan gegeven.

Bestelling en nalevering

De wijzigingsbladen worden bij bestelling van NPR 3378-5:2012 en
NPR 3378-6:2012 meegestuurd. Wie deel 5 en 6 eerder al heeft besteld, krijgt de wijzigingsbladen nageleverd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: ing. F.A. de Jong, Consultant Gas & Water, telefoon (015) 2 690 172 of e-mail francoise.dejong@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl